Mielipide: Kaupunki on tehnyt Prisman ja Kailaan koulun osalta oikeita päätöksiä

Matti Setälä

Kaupunginvaltuutettu Kauko Kekkonen (kd.) kirjoitti Itä-Hämeessä 23.4 otsikolla "Ovatko Prisma ja kouluverkko Heinolan kohtalon kysymyksiä?"

Elinvoiman kannalta Kauko Kekkonen esitti juurikysymyksiä. Mitä Heinolan kaupunki siis oikeastaan on tehnyt näiden asioiden osalta?

Käynnissä on asemakaavatyö, jossa tutkitaan kaupallisten palveluiden ja tarvittavien katuyhteyksien sijoitusta Tähtiniemen eteläosaan maakuntakaavassa osoitetulla tavalla. 2017 vahvistetussa maakuntakaavassa on karttaan merkitty vähittäiskaupan suuryksikkö -kohdemerkintä.

Strategisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2016 kaavamerkinnän mukaan voidaan alueelle kaavoittaa seudullisia market-toimintoja varten kaupan suuryksikköjä. Jo aiemmin 2008 Tähtiniemen kaavarunkovaiheen yleistasoisessa suunnitelmassa on moottoritien varrelle osoitettu kaupallista rakentamista ja laadittu yleispiirteiset luontoselvitykset.

Maanomistajan asemakaavan muutoshakemus, josta ilmenee Osuuskauppa Hämeenmaan rakentamissuunnitelma, on saapunut elinvoimalautakunnalle 28.2.2018 ja lautakunta on päättänyt 21.3.2018 käynnistää asemakaavan muutoksen hyväksytyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Asemakaavaluonnos on käsitelty elinvoimalautakunnassa 13.2.2019.

Tämän jälkeen kaavoitusprosessi on jatkunut tarvittavien selvitysten hankkimisella ulkopuolisilta asiantuntijoilta (mm. kasvit, perhoset, linnut, lepakot). Samalla on jatkettu asemakaavan kunnallisteknisten ratkaisujen suunnittelemista rakennushankkeen edellyttämien tarpeiden mukaan.

Mikäli näin ei toimittaisi olisi kaupungin kohtalo huomattavasti synkempi!

Hankkeen taustalla ovat kaupan ostovoimaa ja sen odotettavissa olevia muutoksia koskevat selvitykset päivittäistavarakaupan ja tiettyjen toimialojen erikoiskaupan osalta. Mm. WSP Finland oy:n (KTM Santasalo ja KTM Koskela) selityksissä on todettu, että loma-asutuksesta ja liikennevirroista johtuvasta ostovoiman kasvusta aiheutuva liiketilatarve on suurempi kuin esimerkiksi erikoiskaupan osalta Prismaan suunnitellut kauppaneliöt mahdollistaisivat. Ostovoima valuu tältä osin siis Heinolan ulkopuolelle, etupäässä Lahteen. Päivittäistavarakaupan osalta kasvavaan kysyntään on kyettävä vastaamaan myös keskustan kauppatarjonnan vahvistamisella.

Miten Prisma-hanke vaikuttaa Heinolan keskustan kaupallisiin palveluihin?

Kilpailutilanteessa kaupallisten palveluntarjoajien on monipuolistettava valikoimiaan ja parannettava osaamistaan. Kilpailun mahdollistaminen on elinkeinojen kehittämisen kannalta merkityksellistä.

Kaupan palveluverkon täydentyminen parantaa Heinolan vetovoimaa ja luo positiivista mielikuvaa kehittyvästä kaupungista.

Tähtiniemen alueen kehittämisen ohella myös keskustan kehittämiseen tulee panostaa. Katujen, yleisten alueiden, puistojen, torimiljöön osalta on jo paljon viime vuosina tehty ja tätä työtä tulee edelleen jatkaa.

Kaupungin keskustan vahvuus on selkeästi erikoiskaupassa, kaupallisissa palveluissa ja monipuolisissa päivittäistavarakaupoissa. Näin toimien on mahdollista saada ostovoimaa seutukunnan muiltakin alueilta.

Asiakkaiden ostoskäyttäytyminen ja tästä johtuvat tarpeet sekä tilojen muunneltavuusedellytykset ratkaisevat keskustan palveluiden suunnan tulevaisuudessa. Erikoiskaupan osalta kasvava verkkokauppa tuonee tämän päivän kauppakeskusmaiseen ajatteluun uutta lisäväriä.

Mitä tulee Kailaan koulun rakentamiseen, kaupunginvaltuusto on vuosia sitten tehnyt päätöksen toteuttaa kaupungin keskustaan lähikoulun, jolla korvataan sisätilaongelmiensa johdosta käytöstä poistettuja peruskoulutiloja. Uusien tilojen viivästymisen johdosta lasten opetusta on jouduttu pitkään toteuttamaan väliaikaisratkaisuin useassa eri oppimisympäristössä, mikä ei missään tapauksessa ole ollut paras mahdollinen oppimisen ja opetustoiminnan järjestämisen kannalta.

Hankkeen myötä kaupungin keskustaan saadaan perusopetukselle, varhaiskasvatukselle, sisäliikunnalle ja keskitetylle ruokahuollolle asianmukaiset puitteet. Lasten ja nuorten osaamiselle ja hyvinvoinnille annetaan edellytykset, joiden varaan on hyvä rakentaa lisäoppimista ja hyvää elämää.

Elinvoiman näkökulmasta tämä antaa mahdollisuuksia siihen, että lapsiperheiden kiinnostus Heinolaa kohtaan kasvaa koko kaupungissa ja muidenkin lähikoulujen tulevaisuus näyttää nykyistä valoisammalta.

Elinvoiman näkökulmasta kaupunki on sekä Prisma-tavaratalon että Kailas-talon osalta ollut tekemässä juuri sellaisia päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka kuuluvat sen tehtäviin eli palveluiden edellyttämien tonttien kaavoitukseen ja lasten sekä nuorten oppimisympäristöjen nykyaikaisten puitteiden aikaansaamiseen.

Mikäli näin ei toimittaisi olisi kaupungin kohtalo huomattavasti synkempi!

Kirjoittaja on Heinolan elinvoimalautakunnan jäsen, varatuomari, kauppatieteiden maisteri ja kuntavaaliehdokas (kesk.).

Kommentoi