Mielipide: Koulukiusaamista, jolla vaikeutetaan arkea – Viime kädessä valitusten laskun maksaa asiakas eli kaupungin asukas tai kaupunkiin muuttaja

Ari Helminen

Viime vuosina on puhuttu paljon koulukiusaajista, ja aiheesta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että valituksia ja oikaisuvaatimuksia sorvaavat aikuiset muistuttavat koulukiusaajia. He hankaloittavat viranhaltijoiden ohella tavallisten ihmisten elämää ja aiheuttavat heille taloudellisia menetyksiä.

Tuoreimpana esimerkkinä tästä on Sinitaipaleen kaavaan ja tontteihin liittyvät valitukset, valitusten pelot ja oikaisuvaatimukset. Alueen rakentuminen on loppusuoralla, tontit ovat käyneet hyvin kaupaksi ja ensimmäiset rakentajat ovat lyöneet kuokan maahan. Siksi tuntuu täysin käsittämättömältä, että eräs ”ammattivalittaja” haluaa hidastaa ja vaikeuttaa alueelle muuttavien elämää.

Valitusten pelko hidasti tonttien huutokauppaa ja varaamista. Nyt halutaan vaikeuttaa ja hidastaa tonttien vuokrasopimusten tekemistä. Tilanne on tontin varanneiden kannalta todella hankala, kun oikaisuvaatimus estää vuokrasopimuksen allekirjoittamisen.

Pankista ei saa lainaa, koska ei ole vuokrasopimusta. Maanrakennustöitä ei voi aloittaa eikä solmia sähkö- ja vesisopimuksia. Oikaisuvaatimuksen käsittely kestää viikkoja, jopa kuukausia, mikä saattaa pahimmassa tapauksessa viivästyttää rakentamista vuodella.

Koska rakentajien ja talotehtaan kanssa sovittu aikataulu ei pidä, koko projektin aikataulu pettää. Talotehtaan toimitus voi siirtyä vuodella eteenpäin. Ihmiset joutuvat asumaan vuokralla pitkään. Lasten koulu- ja päiväkotijärjestelyt on mietittävä uusiksi.

Valituksista ja oikaisuvaatimuksista kärsivät heinolalaiset asukkaat ja yritykset sekä Heinolaan muuttavat lapsiperheet. Valitusten ja oikaisuvaatimusten tekeminen on suurimmaksi osaksi pelkkää kiusaa, joilla hankaloitetaan tavallisten ihmisten elämää.

Talotehtaan toimitus voi siirtyä vuodella. Lasten koulu- ja päiväkotijärjestelyt on mietittävä uusiksi.

Eikö kaikkien edun mukaista ole, että Heinolaan muuttaa uusia asukkaita ja Sinilähteen uuteen kouluun ja päiväkotiin saadaan lisää lapsia? Valitettavasti kaikki kuntavaaliehdokkaatkaan eivät ajattele näin. Onko heidän tavoitteenaan näivettää Heinolaa?

Jos valittajilla olisi vähänkään sydäntä ja kykyä ajatella valitustensa seurauksia, he vetäisivät ne puolen sataa valitusputkessa olevaa valitusta pois. Erityisen surullista on, että Heinolan luonnonsuojeluyhdistys on tässä ”valituskampanjassa” mukana. Toki Heinolan kaupungilla on petrattavaa, jotta valittajille ei jätetä turhia porsaanreikiä ja asiat hoidetaan nopeasti.

Oikaisuvaatimuksen kohteeksi joutuneet sivulliset rakentajat sanovat, ettei kyseinen toiminta voi olla aikuisen ihmisen käyttäytymistä. Valitettavasti se on ja se on pelkkää kiusantekoa. Valittajalle tärkeintä on pilkun paikka tai ”oikean” viranhaltijan nimi paperissa eikä asiakkaan etu ja hyvinvointi.

Jos katsotaan Heinolan ”ammattivalittajien” onnistumisprosenttia, tulos on surkea. Yksikään kaava ei ole jäänyt toteutumatta, eivätkä päätökset muuttuneet.

Joissakin tapauksissa oikaisuvaatimus on johtanut pienen muotovirheen korjaamiseen. Se olisi hoitunut sähköpostiviestillä, mutta se ei kuulu ”ammattivalittajan” toimintatapoihin. Hän käyttää järeää asetta, joka tulee veronmaksajille kalliiksi, kun kaupungin ja valtion viranhaltijat sekä juristit joutuvat sorvaamaan vastauksia valituksiin.

Viime kädessä laskun maksaa asiakas eli kaupungin asukas tai kaupunkiin muuttaja, jonka arjen ja aikataulun valitus tai oikaisuvaatimus sotkee.

Kirjoittaja on politiikan toimittaja, valtiotieteiden maisteri, Heinolan vapaa-ajan asukas.

Kommentoi