Mielipide: Hyvä ja tasapainoinen arki on lapsen turva

Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg, Heli Kuitunen

Lastensuojelun keskusliiton Ääni lapselle -kuntavaalikampanja nostaa esille teemoja kuten osallisuuden ja lapsen arjen merkityksellisyyden. Kampanjan tavoite on varmistaa, että tulevalla valtuustokaudella huomio keskittyy lasten hyvinvointiin.

Lapsen arki on meidän aikuisten käsissä. Olipa kyse sitten koulun, kodin tai lähipiirin aikuisista, lasten on voitava kasvaa turvassa ja rauhassa. Lapsen tarpeet ja hyvinvointi tulee nähdä ensisijaisena siten, että me aikuiset toimimme asioissa lapsen edun mukaisesti. On tärkeää, että lapsi saa kasvaa hänestä myönteisesti ajattelevien aikuisten ympäröimänä, ilman ennakkoluuloja tai jännitteitä.

Usein tarvitaan kuitenkin välineitä, jotta kannustava ja salliva ilmapiiri on mahdollinen. Panos vaikkapa opettajalta koulussa vaaditaan, mutta se kannattaa, sillä se on tutkimustiedonkin valossa samalla sijoitus kauas tulevaan.

Ryhmäyttäminen ja tunnetaitojen harjaannuttaminen lisäävät me-henkeä ja lapset voivat kokea olevansa osallisia omassa porukassaan, sillä meillä on jokaisella tarve tulle nähdyksi ja kohdatuksi juuri sellaisena kuin olemme. Tämä, jos mikä, kasvattaa yhteishenkeä ja on yksi keino vähentää kiusaaminen ja ulkopuolelle jättämisen riskiä.

Jatkuva kiire, työelämän tuoma paine ja vaatimukset kuluttavat yhtä lailla ammattilaisten voimavaroja niin kodeissa kuin koulussa. Työssäjaksamiseen panostaminen työhyvinvoinnin ja esimerkiksi laadukkaan johtamisen keinoin lisäävät mahdollisuuksia suorittaa kasvatustehtävää parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla se on oivallinen näkökulma perheystävällisyyteen ja tuki kodin ja lähipiirin aikuisten jaksamiseen.

Kuten monessa muussakin asiassa, tässäkin on ehdottomasti peiliin katsomisen paikka. Mistä kaikki sitten lähtee? Se lähtee arvostavasta kohtaamisesta ja kannustuksesta – se toimii meidän ihan jokaisen polttoaineena.

Kirjoittajista Lehtosalo-Lönnberg on Keskustan Sysmän kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Kuitunen johtokunnan jäsen, molemmat ovat myös keskustan kuntavaaliehdokkkaita.

On tärkeää, että lapsi saa kasvaa hänestä myönteisesti ajattelevien aikuisten ympäröimänä.

Kommentoi