Mielipide | Heinolan ikäihmisten palvelut ovat tulevaisuuden teko

Ylpeänä voin todeta, että meillä Heinolassa hoidetaan sosiaali- ja terveystoimessa asiat hyvin, kiitos osaavan henkilöstön.

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Heinolassa tiedot julkaistaan kaupungin verkkosivuilla neljän kuukauden välein. Jokainen voi katsoa verkkosivuilta.

Kotipalvelun ja kotihoidon odotusaika on keskimäärin 3–7 arkipäivää ja kiireellinen kotihoito aloitetaan heti. Omaishoidon tuki hoidetaan hyvin lain hengessä. Myös lapsiperheiden palvelut toteutuvat lain mukaisesti. Vammaispalvelulain mukaan palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen tehdään lakisääteisesti, seitsemän päivän kuluessa.

Vanhustenhuollon ja erityisryhmien palvelujen perustana ovat Heinolan kaupungin järjestämät ja tuottamat palvelut, joita voidaan täydentää kolmannen ja yksityisen sektorin toimin. Järjestämisvastuu on kaupungilla. Vanhusten ja vammaisten palveluissa seuranta- ja valvontavastuuta toteutetaan.

Valtakunnallisen iäkkäiden ihmisten palvelujen laatusuositus on julkaistu 1.10.2020 vuosille 2020–2023 ja sille tehdään Heinolassa oma päivitetty suunnitelma laadukkaan palvelun toteuttamiseksi.

Iäkkäiden osallisuuden lisääminen on tulevaisuudessa tärkeää. Eläkkeelle jääneestä seniorista hoitoa tarvitsevaan vanhukseen voi kestää useita vuosia. Ikäihmiset ovat usein aktiivisia, monessa mukana. Tulevaisuuden kunta, joka huolehtii ikäihmisistään inhimillisesti ja hyvin, on voittaja.

Iäkkäiden osallisuuden lisääminen on tulevaisuudessa tärkeää.

Me kaikki olemme tulevaisuuden vanhuksia, ja se on tärkeää muistaa, kun tehdään päätöksiä kuntamme resursseista ja sosiaalisesta pääomasta. Hyvinvoiva ikäihminen on tulevaisuuden sijoitus, uskallan sanoa.

Ikäihmiset ovat veronmaksajia ja kaupunkimme palvelujen käyttäjiä. Vapaaehtoistyössä ja eri järjestöissä ikäihmiset ovat merkittäviä. Isovanhemmat ovat tärkeä tuki jälkipolvelle ja siten vaikuttavat työikäisten aikuisten ja perheiden hyvinvointiin. Omaishoitajina he tuovat kunnalle säästöä ja tekevät inhimillistä hyvää.

Ikäihmisten tulee voida elää kodissaan turvallisesti ja heidän tulee saada tarpeidensa mukaiset palvelut kotiin. Kotihoidon riittävyys ja osaava henkilöstö ovat turva monelle. Uusia palveluasumisen muotoja kehitetään tehostetun palveluasumisen ja kotona asumisen välille.

Kun aika on, tehostettua palveluasumista, laadukkaasti, on tarjottava ikäihmisille. Osaaminen, inhimillisyys ja riittävä henkilöstö antavat toimivan arjen. Ikäihmisillä hyvässä kunnassa on mahdollisuus eri ikäkausina riittävään palveluun niin kotona, palveluasumisessa kuin tehostetussa palveluasumisessa.

Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille. Hyvä elämä on jokaisen oikeus. Pidetään huolta toisistamme.

Ikäihmisten palveluja suunniteltaessa keskeiset periaatteet ovat ihmisarvo, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu, tasa-arvo ja osallisuus. Yhdenvertaisuus ja osallisuus kuuluvat kaikille.

Julkiset palvelut eivät ole harkinnanvaraisia etuisuuksia, vaan ne ovat yhdenvertaisuutta tukevia lakisääteisiä oikeuksia jokaiselle. Pidetään huolta näistä Heinolassa, ja turvataan lähipalvelut tulevassa sote-uudistuksessa.

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, kuntavaaliehdokas (sd.) Heinolasta.