Mielipide: Kunnan talous on palvelujen kivijalka – tarpeesta ja aitoudesta nousevat ideat tuovat parhaat tulokset

Sysmän kunnan taloutta on hoidettava suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Nopeasti ja kiireellä valmisteltuja asioita ei saa tuoda päätettäväksi, sillä tällöin on mahdollista, että kaikkia asioita ei ole otettu huomioon riittävän laajasti.

Talousarvion laadintaan on otettava päättäjät mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, eikä tärkeitä päätöksiä saa tuoda päättäjille vähäisellä valmistelulla sen varjolla, että päätös on tehtävä nopeasti.

Suunnittelu on tehtävä laajakatseisesti niin, että voidaan katsoa kunnan tulevaisuutta vuosien päähän. Tämä tarkoittaa myös sitä, että talousarvion laadinta on yleisen tavan ja muiden pienten kuntien toimintatapojen mukaan aloitettava jo keväällä, suunnitellusti, talous kärkenä ja kuntalaisten tarpeet huomioiden.

Kuntalainen on kuningas, jonka hyvinvointia tulee edistää kaikin käytettävien keinojen avulla. Näin toimien voimme tuoda kuntalaisille palveluja laaja-alaisesti.

Yrittäjyys luo elinvoimaa ja yrittäjyys on tärkeä elinvoiman kehittäjä erityisesti Sysmässä. Moni pienyrittäjä työllistää itsensä lisäksi puolisonsa tai muun perheenjäsenen.

Sysmän kunnan pitää olla oman alueensa tärkein elinvoiman kehittäjä ja kunnan tulee olla myös hyvä työnantaja. Yksi kunnan tärkeistä rooleista on kehittää elinvoimaa ja olla tasapuolinen kaikkia toimijoita kohtaan. Aktiivinen elinkeinoelämä monipuolisesti vahvistaa kunnan imagoa mahdollisten kuntaan tulevien asukkaiden ja yrittäjien keskuudessa.

On tullut selväksi, että väkisin keksimisellä ei saada tuloksia.

Yleishyödyllisten yhteisöjen ja kolmannen sektorin rooli on tärkeä, sillä elinvoimaa voidaan vahvistaa jo olemassa olevien toimijoiden kanssa. Sivukylien työtä elinvoiman ylläpitäjänä ei saa väheksyä, sillä talkootyö on edelleen keskeinen tekijä itse työn lisäksi myös kylien elinvoiman kehittämisessä.

Siivoustalkoisiin seurataloilla, latuverkoston ylläpitämiseen ja monipuolisten tapahtumien järjestämiseen ei tarvita konsultteja. Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, kanssaihmisen ja naapurin arvostaminen sekä kunnioitus yleisellä tasolla kantavat pitkälle. Myös elinvoimassa.

On tullut selväksi, että väkisin keksimisellä ei saada tuloksia. Tarpeesta ja aitoudesta nousevat ideat tuovat parhaat tulokset.

Olemme saaneet seuratalojen kiinteistöveropalautuksista tehdyn aloitteemme mukaisesti helpotettua seurojen ja yhdistysten taloutta. Kunnan taloudessa seuratalojen kiinteistöverot ovat noin 8 000 euroa, joka on mitätön summa kunnalle, mutta moni remonttien, ylläpitokustannusten ja vähenevän väkimäärän kanssa kamppaileva seura saa tärkeän tuen.

Ilman tätä pientä kädenojennusta kunnalta saattaa moni seura joutua vähentämään toimintojaan. Kunnan tulee siis edelleen tukea järjestöjä, jolloin luodaan mahdollisuuksia toimintaan ja yhteisen hyvän tekemiseen.

Tehdään yhdessä Sysmästä parempi kunta. Vetovoima, pitovoima ja ilovoima sekä yhdessä tekeminen antavat tähän mahdollisuuden.

Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg ja muut Sysmän Keskustan kuntavaaliehdokkaat

Kommentoi