Mielipide: Esiselvitys luovan ja kokeilevan toiminnan keskuksen saamiseksi Heinolaan on erittäin kannatettava hanke

Tuomo Vesikko

Yhteisöllisyys vähentää yksinäisyyttä, lisää viihtyvyyttä ja elämäniloa. Yhteisöllisyys tarvitsee tiloja ja kohtaamispaikkoja. Kohtaaminen tuottaa uusia ideoita, edistää hyvinvointia ja saa toimintaa liikkeelle.

Eri-ikäisille mahdollistettu luova ja virikkeellinen toiminta tuo niin yksilö- kuin yhteisötasolle positiivista energiaa, onnistumisia ja innostumisia. Sen vaikutukset nähdään välittömästi sekä pitkällä jänteellä elämänilona ja hyvinvointina.

Koronan aikana olemme havahtuneet siihen, miten tärkeää on kohtaaminen ja yhdessäolo. Elinvoimapalvelut tarjoaa ilmaiseksi erinomaiset avoimet tilat yrityksille kohdata, kokoustaa ja tehdä etätyötä aivan kaupungin keskustassa. Vastaavat tilat tarvittaisiin myös harrastustoimintaan.

Käynnissä oleva esiselvitys luovan ja kokeilevan toiminnan keskuksen saamiseksi Heinolaan on erittäin kannatettava hanke. Sen tavoitteena on tehdä Maaherrankadun päiväkodin entiseen rakennukseen ja sen pihapiiriin matalan kynnyksen luovan ja kokeilevan toiminnan keskus.

Se kokoaisi yhteen Heinolan yhteisöjä, yhdistyksiä, yksityisiä taiteilijoita ja harrastajia sekä tapahtumien järjestäjiä. Erityisesti se tarjoaisi lapsille ja nuorille matalan kynnyksen mennä mukaan monenlaiseen luovaan toimintaan. Yhteinen talo tuo harrastajat yhteen, ja parhaimmillaan siitä syntyy uutta luovaa toimintaa, joka lisää kulttuuritarjontaa, tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia kaupunkilaisille.

Heinola on ansiokkaasti saanut myytyä tyhjäksi jääneitä kiinteistöjä. Kiinteistötyöryhmä, jossa itsekin olin mukana ehdotusta muotoilemassa, esitti myös Maaherrankadun päiväkodin rakennuksen myyntiä. Kun luovan ja kokeilevan toiminnan keskuksen idea tuli minulle tietoon, innostuin siitä niin, että haluan auttaa sen toteutumisessa.

En enää kannata kiinteistön myymistä, koska osa harrastustiloista joutuu siirtymään pois myydyistä kiinteistöistä ja tarvitsee tiloja.

En enää kannata kiinteistön myymistä, koska osa harrastustiloista joutuu siirtymään pois myydyistä kiinteistöistä ja tarvitsee tiloja. Kouluja voidaan toki käyttää esiintymiseen ja moneen harrastamiseen, mutta niissä ei voida säilyttää esitysten kulisseja, roolivaatteita tai yhdistyksen tarvikkeita.

Kaupungin taloudellinen tilanne on toki haastava, eikä kaikkia rakennuksia voida suojella ja jättää käyttöön, jos niille ei ole tarvetta. Vaikka Seminaarin rakennusten suojelu olisi tärkeää, Heinolalla ei ole varaa sen ostamiseen. Toki sen tärveltyminen pitää estää ja kaupungin on syytä olla aktiivinen siinä.

Kun Maaherrankadun päiväkodin rakennus on jo kaupungin omistuksessa ja se on todettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, kaupungin tulee huolehtia siitä, että se kunnostetaan ja pidetään kunnossa.

Luovan ja kokeilevan toiminnan keskuksen toteuttaminen on tärkeä hanke ja se voi avata mahdollisuuden saada rakennuksen korjaamiseen ja toimintaan muutakin rahoitusta kuin kaupungin omaa rahaa. Tästä syystä kaupungin kannattaa olla aktiivinen tämän hankkeen edistämisessä.

Rahoitusta voisi tulla esimerkiksi Leader -, EU- ja Ely-suunnalta sekä museovirastolta. Toivoisin myös, että Marjatta ja Eino Kollin säätiö innostuisi tämän arvokkaan rakennuksen pelastamisesta ja toiminnan tukemisesta. Keskustassahan kaupunki ja säätiö yhteistyössä korjasivat Savotaksi nimetyn kiinteistön.

Myös Jyränkölä ja seurakunta voisivat olla yhteistyötahoja, jolloin rahoitus jakautuisi useammalle, eikä yksin kaupungille. Rakennus sopisi hyvin korjausrakentamisen opetukseen, ja siihen voisivat osallistua Salpauksen rakennusalan opiskelijat, aikuisopiskelijat ja työpaja torppa. Osa töistä voitaisiin tehdä talkoilla.

"Kaikista unelmistamme voi tulla totta, jos meillä vain on rohkeutta tavoitella niitä." (Walt Disney)

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokas (pahe.) Heinolasta.

Kommentoi