Mielipide: Heinolassa todella tarvitaan läpinäkyvyyttä yhteisten rahojen käyttöön

Aimo Bonden

Itä-Häme kertoi 5.7.2021 "Valtuusto arvioi omaa toimintaansa" -uutisessa seuraavaa:

”Yleisesti yhteistyö sai kiitosta, mutta eri hallintokuntien välillä siinä nähtiin kehitettävää. – – – Heinolan valtuusto teki valtuustokautensa lopussa kulunutta kautta koskevan itsearvioinnin. – – – Valtuustotyön arvioinnin tarkoitus on lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä. – – – Hyvinä asioina valtuutetut näkivät näissä vastauksissa muun muassa kaupungissa säilyneen palvelutason. – – – Läpinäkyvyyttä toivottiin siihen, mitä rahoilla tehdään.”

Tarkastuslautakunta teki valtuustokautensa lopussa kulunutta kautta koskevan arvioinnin tärkeimmistä huomioista strategian ja toiminnan toteutumisesta, jotka myös kertovat, millainen demokratian tila jätetään perinnöksi seuraavalle valtuustokaudelle.

Valtuuston hyväksi kokemaa kaupungin palvelutason säilymistä selvitetään myös tarkastuslautakunnan arviossa, mikä sen on mahdollistanut? Toisena valtuuston kehityskohteeksi koettua toiminnan läpinäkyvyyttä, mitä rahoilla tehdään?

Tarkastuslautakunta on ollut vuosittain huolissaan lainamäärän kehityksestä suhteessa investointien toteutumiseen:

”Investoinnit eivät ole toteutuneet talousarvioihin nähden, vaan ne ovat alittuneet, tosiasiallisesti siirtyneet tulevalle valtuustokaudelle. Esimerkiksi vv. 2016–2020 alitus oli alkuperäiseen talousarvioon nähden – 32,6 miljoonaa euroa. Näinä viitenä vuotena pitkäaikaisen lainan lisäys on kuitenkin 20,4 miljoonaa euroa suurempi, kuin investointien toteuma. Tämä osoittaa sen, että talousarvion laadinta ei ole realistista, sekä sen, että kaupunki on systemaattisesti ottanut lainaa käyttötalouden eli normaalin palvelutoiminnan ylläpitämiseen. Toteutumattomat – 32,6 miljoona euron investoinnit eivät tarkoita, että kaupunki on säästänyt. Tilanne tarkoittaa, että investointipaine on siirtynyt tulevalle valtuustokaudelle, jonne valtuusto on jo nyt tehnyt päätökset velaksi tehtävistä yli 70 miljoonan euron investoinneista. Päättyneen valtuustokauden lainat ja vastuut konsernin tilinpäätöksessä 147,9 miljoonaan euroa (7 977 e/asukas). Velkaantuminen on paikallaan, jos velka käytetään viisaasti investointeihin ja velan takaisinmaksusta on yhteisymmärrys. Velkaantuminen on tosi paha, jos eurot menevät palvelutoiminnan ylläpitämiseen, kuten meillä on tapahtunut. Velat ja vastuut sekä tulevat velat jäävät maksettavaksemme myös sote-uudistuksen jälkeen.”

Valtuuston itsearvioinnissa alhaisimman tarkoituksenmukaisuusarvon sai valtuuston toimintakulttuuri.

Valtuuston itsearvioinnissa alhaisimman tarkoituksenmukaisuusarvon sai valtuuston toimintakulttuuri 7,17 ja sen merkityksellisyys sai arvon 8,51.

Uuden valtuuston perehdytysohjelmaan liittyvät muun muassa kaupungin eettiset ohjeet. Ohjeiden tavoite on luoda toiminnasta entistä oikeudenmukaisempaa ja läpinäkyvämpää niin, että eettinen ohjenuora edistää arvojen toteutumista ja lisää kuntalaisten luottamusta. Tätä odottaen.

Kirjoittaja on Heinolan kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja (kok.).

Kommentoi