Mielipide | Uusi valtuusto – vanhat tavat: valtuustosopimus osoittaisi äänestäjille, että ehdolle asettuneet ovat puhuneet yhteistyöstä tosissaan

Uusi valtuusto aloittaa toimintansa edeltäjänsä tavoin ilman valtuustosopimusta ja ilman yhteistä käsitystä siitä, mitä pitäisi tavoitella ja miten.

Edellisen valtuuston asettamat kasvutavoitteet eivät toteutuneet Heinolassa eivätkä koko maakunnassa. Edessä on sopeutuminen asukasmäärän vähenemiseen, talouden kiristymiseen, soteen ja valtion ohjauksen tiukkenemiseen.

Yhä suurempi osa kuntien itsenäisestä päätösvallasta karkaa valtion ohjailemiin yhteistyöjärjestelmiin ja sopimusperusteisten toimintojen piiriin, joissa Heinola ei enää ole seutukaupunki, vaan Lahden kehyskunta.

Tämä kehitys tuo Heinolalle haasteen päätöksentekojärjestelmään ja johtamisen kehittämiseen. Valtuusto päättää nykyisin yhä sirpaloituneemman palvelujärjestelmän raamista ja yhä harvemmin sisällöistä, jotka delegoidaan ylikunnallisiin ja lautakuntiin.

Sopimukset ovat kunnan toiminnan johtamisen ydintä. Tämä yhä mittavammaksi paisunut sopimuksiin perustuva toiminta näkyy talousarviossa isoina könttäsummina. Rivivaltuutettu ei tiedä, mitä näiden lukujen takana on.

Siksi yhä useampi kunta laatii valtuustosopimuksia. Niissä yhdistetään toiminnan strategiset tavoitteet, kunnan talous ja menettelytavat, joissa puututaan konkreettisiin asioihin. Jokainen valtuutettu tietää, millaisten raamien sisällä pitää pysyä ja miten toimitaan.

Valtuustosopimus muodostaa yhdessä strategian kanssa valtuuston keskeisen johtamisen välineen.

Heinolassa ei näin tehty ja tuloksena olivat ennätykselliset investoinnit ja ennätyksellinen velkaantuneisuus aikana, jona verotulot putoavat soten vuoksi kolmannekseen nykyisistä.

Valtuustosopimus osoittaa yhteistyökykyä. Se osoittaa myös äänestäjille, että ehdolle asettuneet ovat yhteistyöstä puhuessaan tosissaan, arvostavat vaalitulosta ja muita valituksi tulleita.

Valtuustosopimus muodostaa yhdessä strategian kanssa valtuuston keskeisen johtamisen välineen.

Uusi valtuusto on kovien haasteiden edessä. Niistä selviytyminen edellyttää osaamista, toimivia menetelmiä ja keskinäistä luottamusta. Niitä joko on tai ei ole.

Kirjoittaja on heinolalainen kaupunginvaltuutettu (kok.).