Lukijalta | Afganistaniin saatava välittömästi hätä-apua – miljoonat ihmiset ovat liikkeellä.

Afganistanin pakolaistilanne on yksi maailmanhistorian pahimmista pitkittyneistä pakolaiskriiseistä. Nyt Afganistan on luisumassa täysmittaiseen humanitaariseen kriisin, kun konfliktit ovat pakottaneet ison osan maan väestöstä jättämään kotinsa.

Suomen on autettava hädän keskellä eläviä afganistanilaisia järjestämällä hätärahoitusta, helpottamalla perheenyhdistämistä ja vastaanottamalla pakenemaan joutuneita.

Väkivaltaisten konfliktien seurauksena lähes 400 000 afganistanilaista on joutunut pakenemaan kodeistaan kuluneen vuoden aikana, ja tuhannet siviilit ovat menettäneet henkensä.

Viimeisin kriisi lisää kärsimystä jo ennestään pitkittyneessä traagisessa tilanteessa, jossa viisi miljoonaa afganistanilaista on joutunut siirtymään kotiseudultaan.

Vähemmistöjä, toimittajia, aktivisteja sekä virkahenkilöitä vainotaan, ja naisten asema uhkaa heikentyä dramaattisesti. Viimeisten 20 vuoden aikana naisten asemaa on myös Suomen tuella vahvistettu, ja nyt naisaktivistit ja muut tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia puolustaneet ihmiset ovat valtavan uhan alla.

Arviolta vähintään 18 miljoonaa afganistanilaista on jo nyt välittömän humanitaarisen avun tarpeessa.

Perheenyhdistämiset ovat lähes keskeytyneet. T ilanne on entistäkin toivottomampi .

Pääkaupunki Kabuliin paenneista ihmistä suurin osa yöpyy kaduilla, hylätyissä varastoissa tai itse pystytetyillä turvattomilla leireillä.

Väkivallan lisäksi paenneita uhkaa vallitseva koronapandemia, ennätyksellisen korkeat lämpötilat sekä akuutti puute ruuasta, puhtaasta vedestä, suojasta ja sairaanhoidosta.

Suomen Pakolaisapu vaatii Suomelta yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa konkreettisia toimia Afganistanin ihmisten puolesta.

Pakolaisten vastaanottamisessa on kyse ihmisoikeuksista. Suomen tulee tarjota turvaa suojelua tarvitseville afganistanilaisille Suomessa ja Suomen ulkopuolella.

Suomen on nostettava pakolaiskiintiötä merkittävästi tai otettava vastaan haavoittuvassa asemassa olevia afganistanilaisia pakolaisia kiintiöiden ulkopuolelta.

Suomen on helpotettava perheiden yhdistämistä. Se on yksi turvallisimmista keinoista saada kansainvälistä suojelua. Nyt Suomesta suojelua saaneiden afganistanilaisten perheenyhdistäminen on lähes mahdotonta ja koronapandemian myötä yhdistämiset ovat keskeytyneet lähes kokonaan. Tilanne on entistäkin toivottomampi, kun Taliban ja Afganistanin naapurivaltiot mahdollisesti estävät maasta poistumisen kokonaan.

Perheenyhdistämisen prosessia tulisi helpottaa muun muassa etämenetelmiä kehittämällä.