Mielipide: Hallitus ei turvaa poliisin kokonaisrahoitusta

Timo Heinonen

Vihreiden Mirka Soinikoski vastasi (Itä-Häme 7.9.2021) kirjoitukseeni ja väitti aiemman kirjoitukseni olleen virheellinen ja Marinin hallituksen pitävän turvallisuuslupauksen. Nyt kun budjettiesitys on hyväksytty, luvut ovat parhaat kertomaan, kuka kirjoitti totta ja kuka ei.

Hallituspuolueet kovan julkisen paineen alla toki lisäsivät budjettiriihessä onneksi edes hieman poliisin määrärahoja. Nämä päätökset eivät kuitenkaan riitä turvaamaan edes poliisin perustoimintaa, ja tuoreet arviot kertovat, että poliisien määrä tulee ensi vuonna laskemaan, kuten kirjoitin.

Käänne on historiallinen, sillä vuodesta 2017 alkaen poliisien määrä on kokoomuslaisten sisäministerin määrätietoisen työn ansiosta tasaisesti noussut.

Budjettiriihessä päätettiin tehdä poliisin määrärahoihin siis pieni lisäys. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan määrärahojen lisäys olisi 10,6 miljoonaa euroa verrattuna valtiovarainministeriön pohjaesitykseen. Pohjaesityksessä vaje siihen, että poliisin toiminta voitaisiin pitää nykytasolla, oli poliisihallituksen arvion mukaan 35–40 miljoonaa euroa.

Käyttäen 40 miljoonan euron oletusta vajeesta kolme neljäsosaa eli 30 miljoonaa jätettiin korjaamatta. Leikkaus kuluvan vuoden palvelutasoon on siis merkittävä.

Hallituksen julkaisemissa budjettiriihen pöytäkirjamerkinnöissä todetaan, että nämä ”määrärahat kohdennetaan niin, että poliisin läsnäolo ja näkyvyys turvataan etenkin alueilla, joissa on heikoin palvelutaso, kuten harvaan asutuilla alueilla", ja että ”lisäksi poliisin kansallisen ihmiskaupan vastaisen erikoisryhmän ja verkoston toimintaedellytykset turvataan”.

Määräaikaiset virat jätetään pitkälti täyttämättä, ja myös lomautusten uhka on nyt todellinen.

Se, että korvamerkityt rahoituskohteet turvataan, mikä on sinänsä hyvä, tarkoittaa kuitenkin, kun kokonaisrahoitusta ei turvata, käytännössä sitä, että 30 miljoonan euron vaje joudutaan etsimään muualta eli poliisin perustoiminnasta.

Poliisien määrä kääntyy siis näin laskuun. Määräaikaiset virat jätetään pitkälti täyttämättä, ja myös lomautusten uhka on nyt todellinen. Etenkin kaupungeissa ja liikenteessä poliisin perustoiminta tulee ensi vuonna heikkenemään.

Hallitus petti siis oman hallitusohjelmansa lupauksen nostaa poliisien määrä 7 500:een vuoteen 2022 mennessä. Myös sisäisen turvallisuuden selonteon päätökset, joihin kirjoituksessani viittasin, petettiin.

Kokoomus ei hyväksy suomalaisten turvallisuudesta tinkimistä. Tulemmekin johdollani kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa esittämään vaihtoehdon, jossa poliisin resurssit turvataan ja jatketaan työtä nostaa poliisien määrää kohti 8 000 poliisia.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava (kok.).

Kommentoi