Mielipide: Olemme oikealla tiellä tarraamassa kasvuun kiinni

Hilkka Kemppi

Hallitus löysi budjettiriihessä sovun tulevan vuoden suuntaviivoista. Politiikkaa tehdään seuraaville sukupolville, minkä takia sen tulee olla kestävää. Sitä varten tarvitsemme kasvua, jotta pysymme talouden kehityksessä mukana. Kasvu taas edellyttää investointeja, rakenteellisia uudistuksia ja kulujen menokuria. Näiltä osin lähitulevaisuus on innostava.

Syksyn talouden kasvuennusteet ovat iso mahdollisuus. Samaan aikaan on olemassa riski, että kasvu tyssää pulaan osaavasta työvoimasta. Siksi kaikki panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja jatkuvaan oppimiseen tulevat tarpeeseen.

Opintotuen rinnalla sallitaan kaikille työnteko nykyistä ahkerammin ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä edistetään yritysten kanssa. Opiskelijoille ja tutkijoille sekä heidän perheenjäsenillensä tuleva D-viisumi nopeuttaa maahantuloa.

Oppositiosta huuteleville totean, että työllisyystoimia on päätetty valtiovarainministeriön mukaan lähes puolen miljardin arvosta. Tämä pitää sisällään muun ­muassa eläkeputken, työnhakuvelvoitteen ja työvoimapalveluihin panos­tamisen.

Paras työllisyystoimi on yritysten toimintaedellytyksistä huolehtiminen. Tästä paras palkinto ovat olleet pitkin matkaa tulleet investointiuutiset.

Budjetin päätöksistä esimerkiksi kotitalousvähennyksen nostaminen on merkittävä parannus yrittäjille. Kaksivuotisen kokeilun aikana vähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosenttia nostetaan 40:stä 60:een silloin, kun kyse on kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä.

Oppositiosta ­huuteleville ­totean, että työllisyys­toimia on päätetty valtio­varainministeriön mukaan lähes puolen miljardin arvosta.

Lisäksi samansuuruisen koti­talousvähennyksen saa määräaikaisesti ensi vuodesta alkaen myös öljylämmityksen korvaamiseen. Tämä auttaa esimerkiksi pienituloisia eläkeläisiä.

Tieteen rahoituksen turvaaminen ensi vuodelle on budjetin parhaita saavutuksia. Korkeakoulujen perusrahoitus on lisääntynyt vaalikauden alusta 60 miljardin euron edestä ja kertaluontoisia panoksia on lähes 450 miljardin euron edestä.

Toteutamme myös lupauksemme oppilashuoltoon panostamisesta. Kouluihin ja oppilaitoksiin saadaan lisää psykologeja ja kuraattoreja.

Kulttuurikentän ansainta on ontunut koronan myötä. Tilanteeseen tulee turvallisuutta, kun yksityisen kopioinnin hyvitys säilyy ja näyttelypalkkiomalli saa jatkoa.

Pidän tärkeinä myös hallituksen ilmastotoimia. Ne kannustavat tekoihin. On tärkeää, että emme kurita niitä, jotka pystyvät tuomaan ratkaisuja ilmastokysymyksiin. Tähän ryhmään luen yrittäjät, maanviljelijät ja metsänomistajat.

Myös tälle alueelle tärkeät biokaasuinvestoinnit konkretisoituvat vihdoin, ilmastoystävällisiä rehuja tuetaan, avustusohjelma öljylämmityksestä luopumiseen saa uusia kierroksia, hiilensidontamarkkinoita edistetään, uusiutuvan dieselin verovapaus menee selvitykseen. Myös kotimaisen kalan kasvatusta edistetään.

Poliisien määrärahat olivat kuuma peruna. Riihen päätöksen mukaisesti poliisin määrärahoja lisätään kohdentaen resursseja harvaan asutuille alueille.

On hyvä muistaa, että vuonna 2021 poliisien määrä on suurin aikoihin, noin 7 450 poliisia. Tällä vaalikaudella tavoitteemme on saavuttaa 7 500 poliisin taso. Tämä on hallitukselta arvovalinta turvallisuuden puolesta.

Suomi kaipaa rohkeutta investoida, mahdollisuuksia työllistyä ja luottamusta perheellistyä – myös pitkällä aikavälillä. Näiden eteen olen tehnyt työtä ja teen jatkossakin. Vaikka olisinkin itse laittanut työllisyystoimiin lisää etunojaa, olen tyytyväinen neuvottelutulokseen. Olemme oikealla tiellä tarraamassa kasvuun kiinni.

Kirjoittaja on asikkalalainen kansanedustaja (kesk.).

Kommentoi