Mielipide: Syrjiikö pankki ikäihmisiä?

Johanna Jussila

Itä-Hämeessä 21.10.2021 oli uutinen, että vuoden 2022 alusta käteisen nostomahdollisuus Helmi Säästöpankin konttoreista loppuu Lahden konttoria lukuun ottamatta. Samalla ilmoitettiin Joutsan konttorin lopetuksesta.

Heinolan asukkaista yli 8,7 prosenttia on yli 80-vuotiaita ja esimerkiksi Sysmässä yli 80-vuotiaita on asukkaista jo 13 prosenttia, ja ikäihmisten määrä kasvaa. Tiedetään myös, että iän myötä ihmisten muistiongelmat lisääntyvät ja motoriset taidot heikkenevät.

On syytä kysyä, syrjiikö Helmi Säästöpankin päätös ikäihmisiä, kun ikäihmisille toimivat ja turvalliset pankkipalvelut on päätetty lopettaa? Syyllistyykö pankki tietoturvan ja pankkisalaisuuden vaarantamiseen vaatiessaan iäkkäitä asiakkaitaan siirtymään sähköisiin palveluihin ja tunnuslukuihin, jos vanhuksen taidot tai muisti eivät niiden käyttöön enää riitä?

Pankki puhuu asiakaslähtöisyydestä ja vastuullisuudesta. Osoittaisiko tämän päivän yhteiskuntavastuuta se, että pankki tarjoaisi palveluitaan jatkossakin sellaisessa muodossa, jossa erilaiset asiakkaat kykenevät niitä käyttämään?

Toivon, että Helmi Säästöpankki ja sen hallitus miettivät vielä kerran, onko ikäihmisten arkielämää merkittävästi vaikeuttavan päätöksen toimeenpano linjassa pankin arvojen kanssa ja minkälaisen mainehaitan päätös aiheuttaa.

Toivon, että Helmi Säästöpankki ja sen hallitus miettivät vielä kerran.

Kommentoi