Mielipide | Suomen metsiä on puolustettava yhtenäisellä linjalla

Suomalainen metsänhoito on kestävää ja vastuullista. Metsäpolitiikka on Suomelle kansallisesti niin painava kysymys, ettei siitä ole varaa kiistellä maamme johdossa.

Kokoomus tukee suomalaista metsäelinkeinoa ja metsäteollisuuden edellytysten säilymistä Suomessa. Vastaavaa selkeää linjaa edellytämme myös hallitukselta.

Euroopan unionissa on valmistelussa ja päätösvaiheessa useita ilmastoratkaisuja, joilla on merkittävä vaikutus suomalaisen metsätalouden tulevaisuuteen.

Kestävän rahoituksen taksonomia määrittelee ilmastokestävät kriteerit sijoituskohteille, eikä Suomen hallitus ole puolustanut suomalaista kestävää metsienkäyttöä. Metsäpolitiikka kuuluu kansallisiin käsiin.

Hallituksen vaikuttamistyö asetukseen EU:ssa on epäonnistunut. Hallitus muodosti kantansa pahasti myöhässä, vasta viime viikolla, vaikka komission esitys valmistui jo viime keväänä.

Samalla hukattiin mahdollisuus vaikuttaa komissaarin Suomen-vierailun yhteydessä. Kanta on edelleen riitainen, ja osa hallituspuoleista aikoo äänestää sitä vastaan.

Niin ilmasto- kuin luonnon monimuotoisuustavoitteet on mahdollista sovittaa yhteen suomalaisen kestävän metsien käytön kanssa.

Suomi ei voi puhua Brysselissä monella eri äänellä: on kyettävä muodostamaan yksi selkeä kanta kansallisesti merkittävissä kysymyksissä. Kanta on muodostettava ajoissa, jotta ennakkovaikuttaminen Suomelle tärkeisiin kysymyksiin on mahdollista ja tehokasta. Olemme nyt Brysselissä ota tai jätä -tilanteessa, ja Suomi tulee häviämään äänestyksen.

Kysyin viime viikon torstaina eduskunnan kyselytunnilla hallitukselta, miten se arvioi toimintakykyään tilanteessa, jossa se ei kykene valvomaan Suomen etua kansallisesti tärkeässä asiassa.

Hallitukselta olisi tarvittu jo kauan aikaa sitten selkeä viesti EU-pöytiin: Suomen metsät eivät ole osa ongelmaa, vaan osa ratkaisua.

Niin ilmasto- kuin luonnon monimuotoisuustavoitteet on mahdollista sovittaa yhteen suomalaisen kestävän metsien käytön kanssa. Hallituksen heikon EU-vaikuttamisen takia suomalaisen vastuullisen metsätalouden tulevaisuus on epävarma.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan pj. (kok.).