Mielipide | Hartolan kunta ottaa huomioon ikääntyvät – kunnan elinvoima edellyttää kuitenkin panostamista myös lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin

Vastamme Hartolan kunnan nimissä Heikki Leistin kirjoitukseen "Kuka perustaisi Hartolaan kriittisen vanhusryhmän?" Itä-Hämeen mielipidesivulla 22.11.2021.

Heikki Leisti kritisoi mielipidekirjoituksessaan ensimmäisenä sitä, että vanhempaintoimikunta huutokauppasi Hartolan entisen koulun tavaroita, ja tiedusteli, miksei vanhus- ja vammaisneuvosto saanut mahdollisuutta tähän.

Kyseessä on koulurakennuksen irtaimistoa, joka on lasten ja nuorten käyttöön aikanaan hankittua. Siten on täysin luontevaa, että vanhempaintoimikunta järjesti huutokaupan ja tuotot käytetään lasten ja nuorten hyväksi.

Heikki Leisti esittää kirjoituksessaan useaan otteeseen, että kuntamme suhtautuminen ikäihmisiin on vinoutunutta ja ikäihmisiä sortavaa. Lisäksi Heikki Leisti kirjoittaa, että työpajoissa ”aina painotetaan yhtä ikäryhmää ja toista poljetaan” ja että ”tämä kunta suosii selkeästi yhtä ikäryhmää ja jättää huomioimatta toiset”. Nämä väitteet eivät pidä paikkaansa.

Hartolan vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenenä Heikki Leistinkin tiedossa hyvin on, että Hartolan kunta panostaa ikäihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa monin eri tavoin. Meillä on esimerkiksi asiointiavustaja 30 tuntia viikossa kunnan ikäihmisiä avustamassa ja tiistaisin ja perjantaisin Juttutupa-toimintaa järjestämässä.

Ikäihmisille on jaettu liukuesteitä, terveysasemalla on seniorilaitteita ikäihmisten vapaasti käytettävissä, ja kuntosali. Liikuntamajan käyttöä esitetään senioreille maksuttomaksi.

Se ei ole ikäihmisiltä pois.

Vanhustenviikolla Hartolassa järjestettiin monipuolista ohjelmaa, ja digilaitteiden käytössä opastetaan senioreita Nuorten työpaja Signaalissa sekä kirjastolla. Kunnan palveluiden ja toiminnan lisäksi meillä on useita aktiivisia eläkejärjestöjä.

Hartolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu useita kertoja vuodessa ja osallistuu muun muassa suunnitelmien valmisteluun ja ikäihmisten toiminnan järjestämiseen sekä jalkautuu kylille tapaamaan hartolalaisia ikäihmisiä. Kunnan hyvinvointityöryhmässä, ehkäisevän työn ryhmässä sekä liikenneturvallisuustyöryhmässä on ikäihmisten palvelujen edustajia sekä vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja mukana, varmistamassa, että ikäihmisten tarpeet ja toiveet tulevat kuuluviin.

Ikäihmisille tehtiin kysely loppuvuonna 2020 ikääntyvien hyvinvointisuunnitelmaa 2021–2024 valmisteltaessa. Kyselyyn vastasi 88 yli 65-vuotiasta hartolalaista. Vastaajista 83,3 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä kunnan palveluihin ja 90,0 prosenttia oli harrastusmahdollisuuksiin erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä.

Merkittävää on, että lähes kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä kyselyssä lueteltuihin kotona selviytymistä tukeviin palveluihin. Selvästi eniten tyytymättömyyttä koettiin kauppapalvelujen yksipuolisuuteen.

Jonkin verran vastauksia tuli myös terveydenhuollon, mukaan lukien hammashuollon palvelujen saatavuuteen (pitkät odotusajat ja välimatkat) sekä julkisen liikenteen puuttumiseen ja palvelujen etääntymiseen liittyen. Nämä ovat asioita, joihin kunnan on suoraan vaikea vaikuttaa.

Toivoisimme Heikki Leistin huomioivan, että vaikka väki ikääntyy ja palveluntarve lisääntyy, kunnan säilyminen elinvoimaisena ja palvelujen säilyminen Hartolassa edellyttää myös lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin panostamista. Se ei ole ikäihmisiltä pois.

Kirjoittajista Blom on Hartolan vt. kunnanjohtaja ja Huttunen hyvinvointikoordinaattori.