Mielipide | Maanomistajan saatava kunnon korvaus uusien voimalinjojen rakentamisesta

Vaikka yhteiskunnan perusrakenteet ovat Suomessa jo olemassa, luovat muuttuvat olosuhteet uusia vaatimuksia yksityisen maanomistuksen rajoittamiselle ja maaomaisuuden haltuunotolle. On välttämätöntä, että maanomistajien asemaa parannetaan lunastuslakia uudistettaessa.

Erityisen tärkeää maanomistajan aseman parantaminen on tilanteissa, joissa lunastusta käytetään ansaintatarkoituksessa kuntien, kaupunkien tai muiden niin sanottujen yhteiskunnallisten toimijoiden taholta.

Tähän kuuluvat myös muun muassa voimalinjayhtiö Fingrid sekä muut energia-alan toimijat.

Lunastustoimitusten suurimpia kärsijöitä ovat muun muassa maanomistajat, jotka menettävät maitaan tuulivoimahankkeita varten rakennettavien uusien voimalinjojen alle. Julkisuudessa keskustellaan paljon itse tuulivoimapuistoista, mutta merkittävästi suurempi haitta aiheutuu linjoista, joilla sähkö siirretään puistoista käyttäjille.

Nämä linjakorvaukset ovat täysin riittämättömiä, joten lakia tulee muuttaa siten, että maanomistajalle maksetaan korvauksia vuokrana vuosittain tai jollain muulla määrävälillä.

Jos toisen maalla tehdään bisnestä, tulee siitä saada korvaus.

Linjan alle jäävästä maasta maanomistaja saa vain merkityksettömän kertakorvauksen, vaikka haitta on ikuinen.

Lunastuslain uudistamisen keskeisen tavoitteen tulee olla, että yksityisen maaomistuksen hyödyntäminen puhtaasti ansaintatarkoituksessa ilman kunnollista korvausta maanomistajalle loppuu. Muussa tapauksessa lunastuslaki ei ole oikeudenmukainen.

Esitetty lunastuskorvauksen korotus on täysin riittämätön. Kun jo lähtötaso on käytännössä mitätön, ei 15 prosentin korotuksella ole edes symbolista merkitystä. Prosenttien sijaan tulee toteuttaa merkittävä euroina realisoituva korotus.

Tämä on myös tasapuolisuuskysymys, koska maanomistaja saa vuokraa tuulivoimapuiston maasta, mutta linjan alle jäävästä maasta maanomistaja saa vain merkityksettömän kertakorvauksen, vaikka haitta on ikuinen.

Maanomistajalle ei voi enää jatkossa jäädä pelkkä talkoolaisen ja maksumiehen rooli. Lisäksi on hyvä muistaa, että nykyinenkään lunastuslaki ei aseta korvaukselle ylärajaa.

Kirjoittaja on MTK-Etelä-Savon toiminnanjohtaja.