Mielipide | Lasten erityinen huolenpito on Päijät-Hämeessä yksityistetty mutta riittämätön

Ennaltaehkäiseviä lapsi- ja perhepalveluita on vahvistettu Päijät-Hämeessä muun muassa perhekeskusverkostoa ja matalan kynnyksen palveluita kehittämällä.

Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta emme voi sivuuttaa korjaavien palveluiden kasvavaa kuormitusta.

Meillä on joukko nuoria, jotka ovat menneet läpi jokaisen yhteiskunnan seulan ja jotka tulevat tuen piiriin vasta ongelmien kärjistyttyä. Lastensuojelun resurssit ja palveluvalikko eivät kohtaa näiden lasten ja nuorten tarpeiden kanssa.

Lastensuojelulain uudistuksessa pyritään vastaamaan näiden lasten tarpeisiin. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä 2022. Hallituksen esitysluonnoksessa säädettäisiin vaativasta sijaishuollosta ja sen sisälle integroitavista päihde ja vieroitushoidosta sekä kuntoutuksesta.

Lisäksi erityisen huolenpidon (EHO) järjestäminen rajattaisiin julkiselle toimijalle.

Erityisen huolenpidon aikana kajotaan rajusti lapsen perusoikeuksiin ja käytetään merkittävää julkista valtaa. Päijät-Hämeessä on mietittävä terveydenhuollon palveluiden integrointia osaksi sijaishuoltoa (päihde- ja mielenterveyspalvelut).

Sosiaalipalvelut eivät saa jäädä terveydenhuollon jalkoihin uudistuksessa.

Vaativan sijaishuollon tarkoitus on vastata kaikista heikoimmassa asemassa ja suurimmassa tuen tarpeessa olevien lasten tarpeisiin. Lastensuojelu ei voi yksin auttaa näitä lapsia, vaan tarvitsee tuekseen terveydenhuollon osaamista ja palveluita.

Lapsella on oikeus tarvitsemiinsa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluihin.

Oman EHO-osaston perustaminen on kallis investointi, mutta se on väistämättä edessä, mikäli erityinen huolenpito keskitetään julkiselle toimijalle. Koko maassa 40 prosenttia EHO-paikoista tuotetaan yksityisellä sektorilla ja käyttöaste on sata prosenttia.

Päijät-Hämeessä erityisen huolenpidonpalvelut tuotetaan tällä hetkellä yksinomaan ostopalveluina ja kustannukset voivat olla lasta kohden yli 15 000 kuukaudessa. Tästä huolimatta lapset joutuvat jonottamaan paikkoja, vaikka EHO:n tarve olisi akuutti.

Sosiaalipalvelut eivät saa jäädä terveydenhuollon jalkoihin uudistuksessa. Sosiaalihuolto ja terveydenhoito eivät ole toisiaan poissulkevat toimijoita, vaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tulee kehittää rintarinnan rajapintoja hyödyntäen asiakkaiden parhaaksi.

Kirjoittaja on ensihoitaja, sairaanhoitaja, yrittäjä, Lahden kaupunginvaltuutettu ja aluevaaliehdokas (kesk.).