Mielipide | Hoitoon yhden luukun taktiikalla

Tällä hetkellä potilaan hoitopolku on pirstaloitunut, koska toimintamallit eri kunnissa ovat voineet poiketa toisistaan paljon, riippuen esimerkiksi palvelun tuottajasta ja heidän omasta ohjeistuksestaan.

Sosiaali- ja terveysuudistuksen tarkoituksena on yhtenäistää prosesseja, jotta kaikkien hyvinvointialueella asuvien ihmisten palvelut olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia ja tasalaatuisia.

Nykyisessä mallissa asiakas kokee helposti jäävänsä vaille tarvitsemaansa hoitoa ja se voi johtaa useisiin yhteydenottoihin eri yksiköihin. Tämä saattaa johtaa tunteeseen, ettei saa tarvitsemaansa apua, ja aiheuttaa sairauden pahenemisen sekä turhauttaa asiakasta ja kuormittaa terveydenhuollon rajallisia resursseja.

Rajapintojen häivyttäminen edesauttaa myös hoidon oikeaa kohdentamista ja palveluiden tasavertaista laatua kaikille. Tämä vaatii perusterveydenhuollon vahvistamista ja erikoissairaanhoidon rajapinnan häivyttämistä.

Suomen terveydenhoito on perustunut tähän asti hyvin pitkälti sairauksien hoitoon, ei ehkäisemiseen. Tämä on johtanut monesti raskaisiin terveydenhoitoa kuormittaviin palveluihin. Tuleva sote-uudistuksen on tarkoitus muuttaa tätä suuntaa ja siirtää painopistettä ehkäiseviin palveluihin sekä niin sanottuun ”yhden luukun” taktiikkaan.

Tämä tarkoittaa, että ensimmäisen yhteydenoton perusteella omaan sote-keskukseen käynnistyy asiakkaan hoito määrittämällä hoidon tarve ja sen kiireellisyys. Yhteydenotto voi tapahtua käynnillä, soittamalla tai erilaisia digitalisoituja ratkaisuja hyödyntäen.

Oikea-aikaisella hoidon aloituksella ehkäistään sairauksien ja sosiaalisten ongelmien pahenemista.

Tarkoitus on, että asiakas saa tarvitsemansa hoidon oikea-aikaisesti ja oikein kohdennettuna. Usein tarvittavat palvelut saadaan lähipalveluina, harvemmin käytetyt voidaan hakea keskitetysti kauempaa.

Yleisesti lähipalveluina on totuttu pitämään palveluita, joita tarvitaan usein ja jotka ovat saatavilla noin 30 minuutin säteellä asuinpaikasta. Erikseen ovat kotiin tuotavat palvelut, kuten kotihoito.

Tälläkin hetkellä jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus valita, missä sosiaali- tai terveysasemalla hän asioi. Tämä valintamahdollisuus säilyy myös uudessa mallissa. Tavoitteena on jopa entistä joustavampi asioiminen oman hyvinvointialueen sisällä myös oman lähialueen ulkopuolella.

Oikea-aikaisella hoidon aloituksella ehkäistään sairauksien ja sosiaalisten ongelmien pahenemista sekä vältetään raskaita ja kalliita hoitoja. Tavoitteena on, että asiakas hoidetaan kokonaisuutena, mikä on erityisen tärkeää monisairaille potilaille.

Tuleva uudistus antaa paljon mahdollisuuksia, kun se osataan toteuttaa kokonaisuutta katsoen.

Kirjoittaja on sairaanhoitaja AMK, ensihoitaja ja aluevaaliehdokas (kesk.).