Mielipide | Nuorten mielenterveys on aikuisten vastuulla

Nuorten mielenterveys sekä terapiatakuu puhuttavat, ja aiheesta. Huomiota kiinnitetään vähemmän asioihin, jotka vaikuttavat siihen, että nuorten mielenterveys horjuu.

Koveneva kilpailun kulttuuri, joka on pesiytynyt koulutusjärjestelmäämme muun muassa korkeakoulujen haku-uudistuksen myötä, voi olla yksi nuorten pahoinvointia selittävä tekijä. Sosiaalisen median jatkuva kuvankäsittelyn kautta luotu kaunistellun totuuden kuvatulva lisää ulkonäköpaineita.

Koronan tuoma eristys heikentää tärkeitä kaverisuhteita ja merkityksellisiä kohtaamisia sekä jättää nuoren melko yksin opintojensa kanssa.

Mitä hyvinvointialueen valtuutettu voi asialle tehdä? Valtuutetuilla on vaikutusvaltaa palvelurakenteisiin, jotka tukevat niin nuoria kuin lapsiakin silloin, kun heidän mielensä horjuu.

Mielenterveyden tukeminen on aikaa ja perehtymistä vaativaa työtä, mikä edellyttää resurssien kohdistamista nuorten ja lasten laadukkaaseen sekä riittävän pitkäkestoiseen kohtaamiseen. Tämä tarkoittaa usein myös enemmän resursseja vaativien, mutta vaikutusnäyttöä omaavien hoitomenetelmien käyttöä.

Nykyisessä palvelujärjestelmässä nuorten psykoterapia on erikoissairaanhoidon palvelu. Panostuksia tarvittaisiin ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin perustasolla. Järjestöillä ja koulujen kerhotoiminnalla on merkittävä rooli ennaltaehkäisevien palveluiden tuottamisessa.

Hyvinvointialue voi ottaa isomman roolin matalan kynnyksen palveluissa, joita voivat olla esimerkiksi lyhyet 5–20 kerran psykoterapiat sekä helposti ja nopeasti tavoitettavat terapiaohjelmat.

Mitä me aikuiset palvelujärjestelmän ulkopuolella voimme puolestaan tehdä? Lapsi tai nuori peilaa oman arvonsa siitä, kuinka hänelle puhutaan ja kuinka häntä kohdellaan.

Meidän tehtävämme on kohdella lapsia ja nuoria hyväksyvästi, jotta heille muodostuu hyvä itsearvostus ja luottamus omaan rakastettavuuteensa. Vaaditaan me aikuiset vähemmän ja välitetään enemmän.

Kirjoittajat ovat Lahden Sos.dem. Naisyhdistyksen aluevaaliehdokkaita.