Mielipide | Tarvitaan tukipiste seksuaalirikosten uhrien auttamiseksi – Päijät-Hämeessä kehitettävä palveluja myös tekijöille

Seri-tukipiste on seksuaaliväkivaltaa kokeneiden tukikeskus, joka on tarkoitettu yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta. Tukipiste on tarkoitettu matalan kynnyksen tukipalveluksi, johon voi itse hakeutua, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana.

Palveluun hakeutumisen ehtona ei ole rikosilmoitus, vaikka siihen kannustetaan. Tärkeänä pidetään, että seksuaaliväkivallan kokija saa tarvitsemansa avun yhdestä paikasta ja hänet voidaan ohjata asianmukaisiin erityispalveluihin. Toipumisen alkamiseen vaikuttavat nopea hoitoon pääsy, sensitiivinen kohtelu ja nopea toiminta. (Lähde: THL)

Istanbulin sopimus eli Euroopan neuvoston yleissopimus velvoittaa jäsenvaltioitaan, kuten Suomea perustamaan matalan kynnyksen tukikeskuksia.

Tilastokeskuksen 19.1.2022 julkaisemien rikos- ja pakkokeinotilastojen mukaan raiskauksia ilmoitettiin 1 806 eli 356 tapausta (24,6 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2020 (stat.fi)

Myös THL:n kouluterveyskyselyn osoittaa huolestuttavia lukuja. 2006 vuodesta lähtien 2021 vuoteen asti perusopetuksen 8–9-luokkalaisten, lukion ja ammatillisten oppilaitosten oppilaiden vuosittain kokeman seksuaalisen väkivallan määrä on noussut.

Perusopetuksen oppilaiden seksuaaliväkivallan kokemukset ovat nousseet 8,5 prosentista 10,6 prosenttiin, lukiolaisten kokemukset 7,4 prosentista 11,7 prosenttiin ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kokemukset 6,8 prosentista 12,8 prosenttiin (THL, kouluterveyskysely 2006–2021). Sivuilta ei löytynyt tietoa siitä, kuinka monta tapausta nämä prosentit koskevat.

Palvelun tulisi olla julkista, jotta jokaisen ihmisen olisi myös taloudellisesti mahdollista saada apua kohdattuaan väkivaltaa.

Onko niin, että ihmisten seksuaalisuudesta ja erityisesti kaltoinkohtelusta on edelleen vaikeaa, haastavaa puhua, ottaa asia puheeksi? Leimaako vaikean asian puheeksiottaminen yhteiskunnassamme edelleen, onko se tabu? Seksuaalisuuden vaikeidenkin asioiden puheeksiottamiseen pitäisi olla lupa, mutta niin ei valitettavasti aina ole.

Olemme huomanneet, että seksuaalirikosten kokeneet jäävät usein ilman akuuttia tukea. Psyykkinen ensiapu jää useimmiten kokonaan pois. He eivät jaksa, pysty tai vaikkapa uskalla hakea apua. He ovat kokeneet trauman, joka saattaa aiheuttaa hyvinkin vakavia ja pitkäkestoisia haittoja niin fyysiseen kuin psyykkiseen vointiin.

Rikosilmoituksen tekeminen ja tutkimuksiin saattaminen olisi ensiarvoisen tärkeää ihmisen pidempiaikaisen hyvinvoinnin kannalta. Asianmukainen ja nopea toiminta henkilön saattamiseksi avun piiriin on myös yhteiskunnallisesti merkittävä asia niin ihmisen itsensä kuin hänen verkostojensa kannalta.

Nopea apu saattaa estää ihmisen pysyvän traumatisoitumisen, ahdistuksen ja masennuksen sekä viimekädessä syrjäytymisen yhteiskunnasta ja mahdollisesti itsemurhan.

Toivomme, että Päijät-Hämeessä kehitetään palvelupolkua myös seksuaaliväkivallan tekijöille. Jokainen tekijä on avun arvoinen. Oikea-aikaisella puuttumisella voidaan ehkäistä ylisukupolvista käytöstä.

Seksuaaliväkivallan tekijän toimintamallin takana on moninaisia syitä. Haluamme virittää keskustelua ja erityisesti saada eri toimijat käymään asiasta laajempaa vuoropuhelua.

Jokaisella ihmisellä on oikeus saada seksuaalineuvontaa, -terapiaa ja ohjausta seksuaalisuuden asioissa. Erityisesti seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden ihmisten avun tarve on suuri. Olemme sitä mieltä, että palvelun tulisi olla julkista, jotta jokaisen ihmisen olisi myös taloudellisesti mahdollista saada apua kohdattuaan väkivaltaa.

Me Lahden seudun seksologit – traumasensitiiviset seksuaaliterapeutit olemme ihmeissämme siitä, miksi Päijät-Hämeen alueella ei ole omaa Seri-tukipistettä, tai jos on, miksi siitä ei ole julkista tietoa.

Traumasensitiivisinä seksuaaliterapeutteina kohtaamme jopa viikoittain ihmisiä; lapsia, nuoria, aikuisia, vanhempia, kumppaneita, jotka ovat jollain tapaa kohdanneet seksuaalista väkivaltaa. Jokainen näistä tapauksista on liikaa.

Kirjoittajat ovat Lahden seudun seksologeja ja traumasensitiivisiä seksuaaliterapeutteja.