Mielipide | Sote-ammattilaiset ovat tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta

Sote-alan ammattilaiset, lähihoitajat ja sairaanhoitajat, ovat suomalaisen yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta keskeisimpiä ammattiryhmiä. Erityisesti nyt, kun Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristö on perustavanlaatuisesti järkkynyt, on tärkeää, että yhteiskuntana lujitamme sote-alan pito- ja vetovoimaa kaikin keinoin.

Keskeisimpiä keinoja on oikeudenmukainen ja riittävä palkka. Jos haluamme nyt ja tulevaisuudessa saada laadukasta ja maailman parhaimpiin kuuluvaa julkista terveydenhoitoa, on alan palkkaus saatava vastaamaan työn vaativuutta ja vastuullisuutta.

Sote-alan ammattilaiset ovat yksi ammattiryhmistä, jotka ovat työskennelleet ja työskentelevät edelleen koronaepidemian vastaisen taistelun eturintamassa riskeeraten samalla oman henkensä ja terveytensä.

Esimerkiksi tehostetun palveluasumisen yksiköissä työskennelleet lähihoitajat ovat koronaepidemian alkuvaiheessa, työnantajan tarjoamista puutteellisista tai jopa olemattomista suojavarusteista huolimatta, kantaneet suurta ammatillista ja eettistä vastuuta omien asiakkaidensa terveydestä ja hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset, kuten lastenhoitajat, ovat myös olleet korvaamattomia poikkeusolojen aikana, jotta yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa, kuten terveydenhuollossa, työskentelevät perheelliset työntekijät ovat pystyneet työskentelemään omilla työpaikoillaan.

Sote-ammattilaisten palkkaus ei ole vain yksilöiden asia, vaan myös osoitus siitä, miten yhteiskunta arvostamme heidän työpanostaan.

Voidaankin perustellusti todeta, että sote-alan eri työtehtävissä työskentelevät ammattilaiset ovat yhteiskunnan huoltovarmuuden ja yhteiskunnan resilienssin kannalta avainasemassa nyt ja tulevaisuudessa.

Eläessämme epävarmoja aikoja ilman selkeää näkymää lähitulevaisuuteen on meidän yhteiskuntana varmistettava ja vahvistettava sote-palvelujemme toimintaedellytyksiä alan veto- ja pitovoimaa parantamalla.

Mielestämme Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ja Tehyn ehdottama monivuotinen palkkaohjelma on keino, jolla alan veto- ja pitovoimaa voidaan tehokkaimmin parantaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Sote-alan ammattilaisten palkkaus ei ole vain yksilöiden asia, vaan myös osoitus siitä, miten yhteiskuntana arvostamme ammattiryhmän edustajien antamaa työpanosta kansalaisten hyvinvoinnin eteen.

Kirjoittaja on Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja.