Mielipide | Lakitupa tarvitsee uudistumista

Maassamme on paljon korjattavaa, ja ongelmia pullahtaa esille. Erityisesti kesät ja kiihkeä elämä nostavat niitä käsittelyyn. Ehdokkaaksi vaaleihin asettumassa olevat voivat profiilin nostamiseksi kaivaa asioita.

Valtio-opin perusteisiin kuuluu vallan kolmijako: lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltoihin.

Perusopinnoissa lisättiin neljäs: itsenäinen lehdistö, jonka tehtävä on valppaasti seurata aikaa, tuoda esille ongelmat sekä etsiä osaajia korjaamaan ne.

Tulkoon nyt esille tästä luettelosta tuomiovalta. Sen osatekijöistä ensimmäinen on riippumaton poliisi. Painostuksesta ja lahjonnasta vapaana se etsii, tutkii ja kuulustelee rikkomukset. Tarkan pohdinnan jälkeen tulokset menevät arviointiin, jonka pitäisi sisältää laaja elämän ja lain tuntemus.

Tämän asian käsittelyyn sain virikkeitä korkealta taholta. Keskustelussa tuli esille näkemyksiä alan lainsäädännön epäkohdista ja korjaamisen tarpeesta. Esille nousi asioiden käsittelyn tärkeä tekijä: syyttäjien toiminta.

Usein kun käy siten, että sitä tointa hoitaa henkilö, jolla saattaa olla vahva teoria, mutta elämän ja sen ilmiöiden tuntemus on heikko.

Syyttäjä saattaa saattaa saada käsittelyyn rikosilmoituksia kaupoista, omistussuhteista ja ennalta arvaamattomissa asioista. Koko elämän kenttä tulisi tuntea mahdollisimman hyvin. Kaupassa voi olla kyse petoksesta, omaisuuden siirrosta pienellä maksulla tai maksutta.

Vahinkoa kärsinyt osapuoli, omaisuutensa kokonaan tai osittain menettänyt, ei saisi olla syyttäjän virheen johdosta vailla oikeutta.

Mutta elämää tuntematon syyttäjä nojaa lakikirjan pykäliin, näytön puutteeseen tai heikkouteen ja arvioi oikeaksi olla syyttämättä vahinkoa aiheuttanutta. Tässä on tuomiovallan valuvika, joka vaatii korjaamista. Ensisijainen näytön esittäjä on maalaisjärjellä ajateltuna syytteen kohteena oleva henkilö.

Tilannetta voidaan korjata valppaudella henkilöitä valittaessa. Syyttäjän paikalle tulevalta on voitava vaatia erityistä kykyä ja taitoa. Syyttäjäksi ei tulisi päästää henkilöä, joka tuntee ”lukkarinrakkautta” syytettyjä kohtaan, eikä tutkintojen perusteella viisaan, mutta elämää tuntemattoman ”keltanokan”.

Lakiviidakon monissa tehtävissä toiminut, kohtalaisen korkeaan ikään ehtinyt saattaa olla kykenevä syyttäjän paikalle.

Oikeuslaitoksen ylin porras on tuomioistuin. Sen tuomarit ovat usein kokeneita ja hallitsevat lain lisäksi taidon punnita asioihin vaikuttavia elämän ilmiöitä.

Kovat tuomiot ovat paikallaan tapauksissa, joissa edistetään yleistä lain kunnioitusta. Sellaisia ovat henkeen, vapauteen ja omaisuuteen kohdistuvat teot.

Tunnetaan halua lakkauttaa kansan keskeltä tulevien oikeuden jäsenten toiminta. Paikoillaan jonkin aikaa olleina he kykenevät pitämään päätökset elämää tuntevalla tasolla uskaltaen tuoda esille näkemyksiään ja olla ohjaamassa ratkaisuja.

Maan asioista on tietysti erilaisia näkökulmia, ja ongelmia korjataan tapaus kerrallaan ja voimien mukaan. Korjaamisessa tarvitaan ongelmien tuntemusta, niiden esittelyä lehdistössä ja julkisessa sanomassa, kansalaiskeskustelua ja alaa tuntevien kuulemista.

Kirjoittaja on heinolalainen rovasti.