Mielipide | Hoitajapulaan on ollut aikaa varautua

Sijaispula koettelee sote-sektoria tänä kesänä vakavasti. Työ- ja elinkeinoministeriön huhtikuussa julkaisemassa ammattibarometrissa todetaan, että lähihoitajien ja sairaanhoitajien pula on suurta ja työvoimaa alalle kaivataan laajasti koko maassa.

Lännen Media teki kyselyn hyvinvointialueiden johtajille. Kaikki kyselyyn vastanneet johtajat sanoivat, että heidän alueellaan on pulaa hoitajista (TS 12.6.).

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on yhdessä ammattijärjestö Tehyn kanssa esittänyt ratkaisuja, joilla hoitoalan vetovoimaa saadaan parannettua. Palkkauksen parantaminen on keinoista vaikuttavin. Palkankorotusten lisäksi pitkä palkkaohjelma tuo luottamusta siihen, että alan epäkohtia ollaan aidosti ratkaisemassa. Kaikilla aloilla työvoimapula ei ole yhtä syvä kuin hoitoalalla, eivätkä seuraukset työvoimapulasta ole niin dramaattiset.

Tilanteelle olisi ollut mahdollisuus tehdä jotakin – ajoissa. Suomessa luotetaan virheellisesti siihen, että sote-palveluihin ja varhaiskasvatukseen löytyy aina lopulta riittävästi työntekijöitä, palkasta ja työoloista huolimatta. Ajatellaan, että kuka tahansa voi hoitaa esimerkiksi vanhuksia, vammaisia ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaita. Mitä se kertoo kansalaisten ja työntekijöiden arvostuksesta?

Sote-alalle ohjataan myös puoliväkisin työnhakijoita, jotka eivät halua alalle tai ovat sille soveltumattomia. Tämän ajatusvääristymän täytyy sisältää uskomus, ettei koulutuksella tai alalle soveltuvuudella ole väliä. Lopulta ollaan siis valmiita toimimaan lainvastaisesti eli unohtamaan asiakas- ja potilasturvallisuus sekä työturvallisuus ja hyvä hoito.

SuPer on pitkään varoittanut työntekijöiden kokemasta luottamuspulasta, joka on syntynyt monien säästötoimien vuoksi. Työntekijöiltä vaadittiin kilpailukykysopimuksen mukaisia säästöjä vedoten vaikeaan taantumaan. Rahat talouskasvuun haluttiin ottaa pienituloisten lomarahoista, ja silloinkin hoitoala oli avainasemassa pelastamassa Suomea.

Korona-aika on vaatinut hoitajilta poikkeuksellista venymistä. Koronakorvauksia ei tosin ole haluttu maksaa tästä työstä.

Kirjoittaja on Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja.