Näin on | Tuulivoiman rakentaminen on nykyaikaa. Miten on tilanne Heinolassa?

Tuulivoiman rakentaminen on nykyaikaa. Miten on tilanne Heinolassa? Kaavoitus käyntiin nopeasti. Huukinkorpeen suunnitteilla. Edullista sähköä ja rakentamisen aikana työpaikkoja.

Koirien omistajat varmaan ihaillen kuuntelevat oman koiransa haukkumista. Onko näin? Se on meluhaitta ja osoittaa ulkoiluttajan hölmöyttä.

Kyllä ihminen on julma ja ajattelematon. Isoja alueita kulotetaan. Kuinka monta siiliä, sisiliskoa, sammakkoa, linnunpoikaa ja pesää jäi liekkeihin? Joo, tekee hyvää luonnolle kulotus, sanotaan. Huh, niin varmaan.

Juhannus lähestyy, ja kovasti odotan näkeväni perinteisen juhannuskokon. Onko Heinolassa virralla kokko ilahduttamassa ihmisiä, joilla ei ole mökkeilyn mahdollisuutta?

Heinolassa on mahdollisuus saada korkeampaa alueellista yritystukea nykyisin. Päättäjät ja virkahenkilöt, miettikää miten hyödynnetään, pyörätietä etunenässä tarvitaan.

Valtaosa uuteen Prismaan tulevista asiakkaista olisi poimittava ohi kulkevasta liikennevirrasta. Muualta tulevat asiakkaat ovat aina pois jostakin. Hyvin epärealistiselta vaikuttaa, kannattaa varautua pettymykseen.

Rehellisyys maan perii. Ukrainan sodan asiantuntijat, kuka maksaa palkkasotilaiden palkat?