Mielipide | Tuen supistaminen ei ole tasapuolista kohtelua seurojen välillä

Itä-Häme-lehdessä 17.6. kerrottiin liikuntajärjestöjen vuosiavustuksista.

Tukisummat perustuvat harrastajamääriin, strategiaan, järjestettyyn kilpailutoimintaan ja niin edelleen. Heinolan NMKY:n tukisumma näiltä osin oli virkamiesten esityksen mukaan 8 800 euroa.

Tämän lisäksi, koska kaupunki tarjoaa kaikkien alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnan ilmaiseksi seuroille ja liikuntapaikkapulan ollessa edelleen tosiasia, on jaettu niin sanottua olosuhdelisää seuroille, jotka toimivat muualla kuin kaupungin tiloissa ja maksavat vuoroistaan. Tämä tasapuolistaa tilannetta eri seurojen välillä hieman, sillä tämä tukisumma on ollut noin kolmasosa todellisista kuluista.

Liikuntaharrastus ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Kolme seuraa sai olosuhdelisää, joista Heinolan NMKY 10 000 euroa, jolloin kokonaistukisumma oli virkamiesten esityksessä 18 800 euroa. Nyt tukisumma supistettiin hyvinvointilautakunnassa 10 000 euroon. Tämä ei ole mielestäni tasapuolista kohtelua seurojen välillä.

Heinolan NMKY rakensi oman liikuntasalin akuutin tilapulan aikaan helpottaakseen koko kaupungin salitilannetta. Liikuntasalipula vaivaa kaupungissa edelleen, vaikka muutama liikuntasali onkin valmistunut.

Veimme ja viemme edelleen yli 20 harrastusvuoroa viikossa omaan saliimme kaupungin salin sijasta, jolloin tilaa vapautuu muiden seurojen käyttöön, emmekä olekaan tarvinneet oman salin olemassaolon aikana kaupungilta kuin muutamia vuoroja.

Elämme edelleen pandemian jälkeistä aikaa ja panostus lasten ja nuorten harrastustoimintaan on erittäin tärkeää. Liikuntaharrastus ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, lisää fyysistä sekä henkistä hyvinvointia, joista viimeinen on Heinolan NMKY:n sekä yleisesti NMKY-toiminnan keskiössä.

Nyt pandemian jälkeen olisi erityisen tärkeää yhdessä panostaa vielä enemmän pandemiasta palautumiseen ja yksi erinomainen keino on liikunta ja harrastaminen seuroissa. Seuramme tarjoaa toimintaa eri ikäisille 4-vuotiaista aina eläkeläisiin. Tervetuloa mukaan liikkumaan.

Kirjoittaja on Heinolan NMKY ry:n hallituksen varapuheenjohtaja.