Mielipide | Länsimaisessa demokratiassa eri ammateissa ja työtehtävissä on eri palkka

Jälleen kerran joku nimetön kateellinen on valittanut opettajien "pitkistä" lomista Itä-Hämeen Näin on -palstalla 4.8.22. Sitä on tapahtunut tasaisin väliajoin tässä vuosikymmenien varrella, ja tuskin asiasta tietämättömien johdosta se koskaan loppuukaan?

Puhun nyt ammattiopetuksen opettajien suulla, siis ammattikoulun opettajana. Vuosia sitten ammattioppilaitokset menivät niin sanottuun reformiin. Työaika on 37,5 tuntia viikossa, niin kuin muillakin palkansaajilla. Vuosityöaika on kuitenkin 1 500 tuntia, ja kaikki sen ulkopuolinen aika vuodessa, eli niin sanotut lomat ovat palkatonta aikaa.

Sama tilanne oli ennen reformiakin, jolloin opettajilla oli vuositunnit sen mukaan, paljonko opetusta oli viikossa. Ero nykyiseen oli siinä, että vuositunnit eli vuosipalkka vaihtelivat eri opettajien välillä.

"Normaali" palkansaajat saavat palkkaa käsittääkseni tuon 37,5 tuntia viikossa läpi vuoden? Myös loma-ajoilta.

Muiden oppilaitosten opettajien palkoista en tiedä. Nehän ovat työehtosopimusasioita ja ammatinvalintakysymyksiä. Mutta todennäköisesti hekin saavat palkan vain tehdyistä työtunneista? En tiedä.

Mitä tulee palkan euromääriin, sekin on näitä ammatinvalintakysymyksiä. Länsimaisessa demokratiassa kun tahtoo olla niin, että eri ammateissa ja eri työtehtävissä on eri palkka. On myöskin hyvin yleistä, että mitä enemmän olet opiskellut ja mitä enemmän on kokemusta, palkkakin on sitä suurempi.

Itselleni opettajan ammatti on kutsumusammatti. En ole haikaillut suurien luentokorvauksien perään. Mutta se on nimenomaan ammatti. Se ei ole kuitenkaan vapaaehtoistyötä.

Kirjoittaja on auto- ja kuljetustekniikan alan ammatinopetuksen lehtori.