Mielipide | Etelä-Savo tarvitsee monipaikka-asumisen messut vuonna 2024

Etelä-Savossa on lähes yhtä paljon vapaa-ajan asuntoja ja asukkaita kuin vakituisen asumisen asuntoja ja asukkaita. Monet alueen kunnat ovat kehittäneet tietoliikenneyhteyksiään ja palveluitaan, jotka mahdollistavat muun muassa etätyön tekemisen ja monipaikka-asumisen maakunnassa.

Reilun parin kuluneen viime vuoden aikana koronapandemian aikana monipaikka-asuminen maakunnassa on lisääntynyt huimasti. Etelä-Savon maakunta ja lähes kaikki alueen kunnat ovat saaneet väestön muuttoliikkeen tasapainottumaan ja jopa positiiviseksi.

Parhaillaan valtioneuvosto suunnittelee erityistalousaluetta ja toimia Itä-Suomeen kompensoimaan Ukrainan sodan vaikutuksia Itä-Suomen talouselämälle ja aluetaloudelle. Mielestäni nyt tulee käynnistää Etelä-Savon maakunnan nimeäminen ja hakeutuminen valtakunnalliseksi monipaikka-asumisen pilottimaakunnaksi ja kokeilualueeksi.

Nyt tulee käynnistää Etelä-Savon nimeäminen monipaikka-asumisen kokeilualueeksi.

Jotta saadaan monipaikka-asumisen virallistamisessa ja tuotteistamisessa puheista konkretiaa aikaan, on maakunnassa järjestettävä alan huippukokous ja tehtävä päätös esimerkiksi alueellisten monipaikka-asumisen messujen järjestämisestä vuonna 2024. Tavoitteena tulisi olla, että mahdollisimman monen olisi mahdollisuus asua ja työskennellä Etelä-Savossa ja muutto ja muutos olisivat mahdollisia ja turvallisia toteuttaa.

Etelä-Savon halukkaat kunnat hakeutuisivat mukaan omin vahvuuksin kohteillaan ja ideoillaan mukaan ”messuun”. Kilpailu ja messujen sateenvarjo tai verkostoyhteistyö jalostaisivat yhteistyötä ja tuloksellisuutta. Messujen kohteet olisivat kunnissa, ja niillä kehitettäisiin ja uudistettaisiin olemassa olevia kiinteistöjä ja palvelukäytäntöjä.

Aluetta markkinoitaisiin yhteisellä teemamarkkinoinnilla ja yhdessä haettaisiin muutoksia asumisen kehittämisen pullonkauloihin ja säädöksiin ja palveluihin. Koska tämä pilottitoiminta ja messut ovat uutta valtakunnassa, Etelä-Savon maakunta saisi omilla päätöksillään runsaasti uskottavuutta ja kehittäisi alueen yhteistyötä ja elinvoimaansa.

Hallituksen erityistalousalue-visioissa on ollut esillä Norjan mallin mukaiset aluekehittämisen porkkanat. Ne voidaan liittää myös tähän monipaikka-asumisen pilotti- ja messuhankkeeseen. Myös tulevaan Etelä-Savon hyvinvointialueen raamirahoitukseen tulee ottaa mukaan monipaikka-asumisen jyvitys ja vaikutukset.

Vilkkaan ja hienon kesän jälkeen on Etelä-Savossa aika kokoontua ja kääriä yhteistyön hihat ja määritellä tavoitteet ja askelmerkit. Oy Suomi Ab tarvitsee esikuvia monipaikka-asumisessakin ja sen kehittämisessä. Oikeilla, reippailla päätöksillä lumovoimainen Etelä-Savon maakunta voi tulevaisuudessa sellainen olla.

Kirjoittaja on pertunmaalainen kunnanvaltuutettu (kesk.).