Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | On paljon faktaa siitä, miksi Niemelänranta pitää säilyttää ennallaan

Maailmassa tapahtuu asioita, monet pahoja asioita kuten Ukrainan sota ja energia- ja talouskriisit. Älkäämme kuitenkaan unohtako oman maamme asioita; eduskuntavaalit, Heinolassa esimerkiksi Seminaarin ja kaupungintalon tilanne, kylpylän kaavoitus sekä suunnitelmissa oleva Niemelänrannan rakentaminen.

Niemelänrannan rakentamista puolustavat uskovat, että rakentamien tuo Heinolaan satamäärin uusia asukkaita ja työpaikkoja ja nämä pelastavat Heinolan talouden. Kukaan ei kuitenkaan ole esittänyt mitään faktatietoa ja laskelmia, että näin tapahtuisi. Tällä hetkellä Suomessa on paljon kuntia, jotka uskovat samoihin asioihin.

Suunnitelman vastustajilla on paljon faktatietoa sen tueksi, että Niemelänranta pitää säilyttää. Niemelänranta on ainut luonnontilainen paikka keskustan alueella Kymijoen rannassa. Se on hyvin suosittu virkistysalue. On todistettu, että tällaiset alueet ovat hyvin tärkeitä ihmisten fyysiselle ja psyykkiselle kunnolle.

Tärkeä asia on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen myös kaupunkialueilla, mihin Heinola on myös sitoutunut jo silloin, kun Niemelän kaavoitusta alettiin tehdä 1980-luvulla. Myös koko Euroopan tasolla nämä asiat ovat tärkeitä, ja ne tullaan ottamaan huomioon yhä enemmän kaupunkien kaavoissa.

Yleissuunnitelman kelluvien talojen idea ei ole lähtöisin kuntalaisilta. Hankkeen esittelijä eli mahdollinen rakentaja mainostaa, että paikka sopii hyvin talojen rakentamiseen, mutta mitä se tarkoittaa luonnolle?

Vaikutusta Kymijokeen ja sen eläimistöön ei pystytä arvioimaan.

Noin jalkapallokentän kokoisen alueen ruoppaamisessa ei tiedetä, mitä pohjasta löytyy. Vaikutusta Kymijokeen ja sen eläimistöön ei pystytä arvioimaan. Talojen sopimisesta virtaavaan veteen ei ole kokemusta ja aallonmurtajien, melu- ja tuulivallien, pysäköintipaikkojen ja infrastruktuurien rakentaminen on luonnolle valtava rasitus (ja maksaa paljon), josta se tuskin toipuu.

Kerrostalot tulisivat 50–60 metrin päähän kelluvista taloista. On uskomus, että talojen välinen rantakaista pysyisi ennallaan. Joka tietää rakentamisesta, tietää myös, kuinka paljon aluetta tarvitaan noin suureen rakennusprojektiin. Taloja ei pystytetä kuin legotaloja.

Hankkeesta on tehty vaikutusten arviointi. Valitettavasti arvioinnissa on käytetty niin sanottua mutua eli musta tuntuu -arviointia. Faktatietoa ei ole nähtävissä. Arvioinnissa on käytetty asteikkoa myönteinen/kielteinen vaikutus. Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan on arvioitu myönteisiksi ja merkittävän myönteisiksi. Tämä on tekijän mielipide, jossa ei ole faktatietoa.

Tällaisen alueen rantarakentamisen vaikutus ei ole koskaan myönteistä, ainoastaan niille, jotka hyötyvät siitä taloudellisesti. Vaikutus liikenteeseen on arvioitu pyöräilyn ja jalankulun kohdalla merkittävän myönteiseksi. Tällä hetkelläkin ovat kävely- ja pyöräilyreitit kunnossa. Talvisin on hienosti hoidettu hiihtolatu, joka häviäisi

Autoliikenteeseen on arvioitu lievä kielteinen/lievä myönteinen vaikutus. Lisäys olisi noin 800 autoa vuorokaudessa sekä lukuisat parkkipaikat. Liikenne lisääntyisi erittäin paljon. Vaikutukset virkistykseen ja matkailuun on katsottu merkittävän myönteiseksi. Tässä voi kysyä, miten kelluvat talot ja kerrostalot vaikuttavat matkailuun?

Aluetta voi kehittää muutenkin kuin rakentamalla kerrostaloja. Myös aluetta Heinäsaaren kupeessa voi kehittää matkailulle sopivaksi ilman suuria haittoja luonnolle. Vaikutukset luontoon kuuluvat tärkeimpiin asioihin. Ne on arvioitu lievästi kielteisiksi/hyvin kielteisiksi. Tosiasiassa ne ovat merkittävän kielteisiä.

Alueella on suojeltavia eläinlajeja, muun muassa liito-orava, valkoselkätikka ja nyt viimeiseksi tullut tieto erittäin uhanalaisesta koilajista. Lehto- ja kallioalueet ja vanha puusto häviävät tai kärsivät pahoin.

Luontoselvitykset on tehty aikana, jolloin tekijällä ei ollut tietoa suunnitelmista. Yksi ihmeteltävä asia on, että arvioinnissa rakentamisen vaikutukset ovat myönteisiä. Hiilipäästöt lisääntyvät aina rakentamisen takia. Kun vanhat puut (hiilinielut) poistetaan ja tilalle kasvatetaan uusia puita, ovat nuoret puut päästön lähteitä seuraavat 30 vuotta.

Sosiaalisessa mediassa kirjoitettiin, että Heinolaan pitää saada alue parempituloisille, koska Heinolassa on paljon neukkulähiöitä, joissa kukaan ei halua asua. Kun Sysmään suunniteltiin tällaista aluetta, tutkijat mainitsivat yhdeksi kielteisistä syistä, että alueesta syntyy vain pieni varakkaiden asuntoalue. Tätäkö Heinolaan halutaan?

Kirjoittajat ovat Heinolassa syntyneet ja kasvaneet, Hannele Rantanen on puuteollisuusinsinööri ja ammatillinen erityisopettaja, Satu Rantanen anestesiahoitaja.