Selvitykseni kohtaan "muu tulonlähde"

Anna-Kaisa Kallio

Arvoisa pankkivirkailija,

Pyysitte lisäselvityksiä, jotta voisin avata pankkitilin kahdelle lapselleni. Halusitte tarkennusta heidän tililleen tulevien säännöllisten tulojen lähteestä.

Kun täytin tilinavauspyyntölomaketta, valitsin tulonlähteeksi kohdan ”muu tulonlähde”, koska äidin tai isän pankkitiliä ei ollut vaihtoehtona. Lapseni ovat sen verran nuoria, ettei heillä ole vielä palkkatuloja. Toivon toki, että vanhempi lapsista saa jo lähivuosina kesätyöpaikan, josta maksetaan palkkaa.

Lasteni tilille maksettavien suoritusten määrää kuukaudessa on vaikea arvioida, sillä se riippuu heidän koulumenestyksestään ja halukkuudestaan tehdä kotitöitä. Koska olemme huomanneet, että raha motivoi tarttumaan koulukirjoihin, olemme maksaneet kiitettävistä koearvosanoista pieniä summia rahaa.

Vanhempi lapsista ei ole innostunut ruotsin opiskelusta, joten hänelle maksetaan rahapalkkio myös arvosanasta kahdeksan. Tietenkin näin on meneteltävä myös nuorimmaisen kohdalla, vaikka emme tiedä, miten miten motivoitunut ruotsin opiskelija hänestä aikanaan tulee.

Koska meillä vanhemmilla ei ole juuri koskaan käteistä silloin, kun lapsen akuutti rahapula iskee, oma pankkitili olisi ratkaisu ongelmaan ja toivon mukaan opettaisi heille myös järkevää ja suunnitelmallista rahan käyttöä.

Pyysitte selvitystä myös omalle tilille tulevien säännöllisten tulojen lähteestä. En ole avaamassa uutta tiliä itselleni, mutta jos rahanpesudirektiivi kerran vaatii, ilmoitan nyt teille, että saan säännöllisesti palkkaa leipätyöstäni.

Kaikella kunnioituksella, viimeistä pyyntöänne en ymmärrä lainkaan. Pyysitte myös puolisoani vastaamaan rahanpesudirektiivin edellyttämiin kysymyksiin ja lisäksi lähettämään teille kopion voimassa olevasta henkilötodistuksesta.

Lasteni isä on voinut kirjautua omilla pankkitunnuksillaan palveluun, jossa voi allekirjoittaa sähköisesti oman passihakemuksensa tai antaa kirjallisen suostumuksensa lapsen passihakemukseen. Miksi pankki haluaa nyt tuplavarmistaa hänen henkilöllisyytensä?

Keskustelu