Avustusta ylipitkiin työmatkoihin

Anna-Kaisa Kallio

Työttömät, jotka työllistyvät kauas kotikunnastaan tai aloittavat työhön liittyvän koulutuksen, ovat voineet hakea liikkuvuusavustusta vuodesta 2017 alkaen. Uutissuomalainen kertoi viime viikolla, että uusi etuus on jäänyt vähälle käytölle.

Vaisun vastaanoton yhdeksi syyksi epäiltiin sitä, että työllistyvät työttömät eivät ole tienneet mahdollisuudesta hakea liikkuvuusavustusta. Aiemmin avustusta oli haettava jo ennen työsuhteen alkamista, mikä hankaloitti hakemista.

Nykyisin etuutta voi hakea takautuvasti, mutta kriteerit ovat edelleen tiukat.

Yksi kriteereistä koskee työmatkan kestoa. Kokoaikatyössä työmatkan päivittäisen edestakaisen keston on oltava keskimäärin yli kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin yli kaksi tuntia.

Matka-aika määritellään nopeimman käytettävissä olevan liikennevälineen mukaan, joten esimerkiksi edestakainen matka Heinolasta Helsinkiin ei välttämättä muodostu riittävän pitkäksi. Matka-aikaan ei lasketa esimerkiksi pääkaupunkiseudun ruuhkissa jonottamista.

Jos Hartolassa asuva työtön saa töitä Helsingistä, työmatkan pituutta koskeva kriteeri täyttyy, mutta on kokonaan toinen asia, riittääkö rahallinen tuki kattamaan työssäkäynnin kuluja tai onko näin pitkä työmatka hänelle mielekästä. Avustusta voi tosin saada myös työn perässä muuttamisesta johtuviin kuluihin tietyin ehdoin.

Työmatkat voi jo nyt vähentää verotuksessa halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan, ja työttömän työnhakijan matkakulujen omavastuu pienenee 70 eurolla jokaista täyttä työttömyyskorvauskuukautta kohti.

Liikkuvuusavustuksen saa pankkitilille verovähennystä nopeammin, mikä voi madaltaa työttömän kynnystä ottaa vastaan työtä muualta. Ihmettelen kuitenkin, miksi vain ylipitkiä työmatkoja tuetaan eikä julkisten kulkuneuvojen käyttöön kannusteta lainkaan.

Kriteerien laatija on tuskin tarkoittanut, että työtön työnhakija joutuu hankkimaan auton saadakseen liikkuvuusavustusta, jolla katetaan auton polttoaine-, ylläpito- ja pysäköintikuluja.

Keskustelu