Meilläpä lapsi saa päättää ihan itse

Taina Kivijärvi

Kirkon tutkimuskeskuksen tuoreen kastekyselyn mukaan tärkeimpiä syitä kastaa lapsi ovat perinteet ja kummien saaminen.

Kyselyyn vastasi 1 029 alle kouluikäisen lapsen vanhempaa. Kolme neljästä vastaajasta piti kastamista itsestäänselvyytenä.

Kastamattomuus on kuitenkin lisääntynyt myös perheissä, joissa molemmat tai ainakin toinen vanhemmista kuuluu luterilaiseen kirkkoon.

Perheissä, joissa ainakin toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon, yleisin syy jättää lapsi kastamatta on se, että lapsen halutaan isona itse päättävän, mihin uskontokuntaan hän kuuluu vai kuuluuko mihinkään.

Tämä on mielenkiintoista. Vanhemmathan päättävät monesta muustakin lasta koskevasta asiasta.

Ei liene kovin yleistä, että nuori tai aikuinen on vihainen vanhemmilleen siitä, että hänet on lapsena kastettu.

Toki joku aikuisena hyvin ateistisen elämänkatsomuksen mukaan ajatteleva voi toivoa, että kasteen saisi pyyhittyä pois elämänhistoriasta.

Vastaajat kertoivat, että lapsi jätetään kastamatta myös siksi, ettei kastetilaisuudesta saa omannäköistään juhlaa. Mielikuva on outo, koska juhlasta saa kyllä ihan oman näköisen.

Tietty kastekaava on olemassa, mutta mukaan mahtuu omia musiikkiesityksiä, runoja, puheita tai toivotuksia vauvalle. Virsiä ei ole pakko laulaa jos se tuntuu vieraalta.

Pieni osa perustelee kastetta isovanhempien, puolison tai kumppanin paineella. Painostus on huono syy mihinkään. Joskus lapsi kastetaan, koska se on mummolle tärkeää.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista teki päätöksen lapsen kastamisesta jo ennen parisuhteen muodostamista. Asia on merkityksellinen, koska sitä pohditaan jo varhain.

Kastettiinpa lapsi tai ei, aikuiset tekevät valinnan lapsen puolesta. Jos lapsi saa kristillisen kasteen, hän voi käydä rippikoulun, päästä kummiksi ja saada kirkollisen vihkimisen.

Toisaalta kastettu lapsi ei voi edes halutessaan opiskella elämänkatsomustietoa. Hän kuuluu uskontotunnille.

Keskustelu