Yrittäjyyden asema kasvanut edelleen

Päijät-Hämeen maakunnan alueella palkitaan kaikissa kunnissa tänään vuoden yrittäjät.

Valinnat on tehty kuntakohtaisesti ja niiden takana on paikalliset yrittäjäyhdistykset.

Kaikissa yhdistyksissä pohditaan varmasti hyvin tarkasti, mikä yritys on palkinnon arvoinen. Päätöksen tekeminen vaatii monipuolista perehtymistä, sillä yritykset jakautuvat pieniin, keskisuuriin ja suuriin, ja toimialoja on useita.

Merkittävä osa pienyrityksistä sijoittuu palvelusektorille. Toinen iso ryhmä on kaupan alan yritykset ja kolmas teollisuusyritykset. Päijät-Hämeessä on lisäksi hyvin yrityksiä muiden muassa kuljetus- ja liikennesektorilla.

Useat yrittäjäyhdistykset haluavat nostaa vuorotellen eri toimialoja esille valinnoissa. Yleisenä valintaperusteena on luonnollisesti yrityksen menestyminen ja kasvu, mutta yhtä hyvin muistetaan valinnoissa painottaa myös arvoja, jotka ovat esimerkiksi johtaneet yritysten toiminnan jatkuvuuteen. Päijät-Hämeessäkin on yhä enemmän yrityksiä, joissa omistajuus on siirtynyt jo useita sukupolvia eteenpäin.

Kansalaisten olisi hyvä muistaa, että merkittävä osa suomalaisista työpaikoista on yrityksissä ja siksi yrittämisen edellytyksistä kannattaa myös pitää huolta. Yrittäjät eivät haikaile epäterveiden tukimuotojen perään.

Keskustelu