Mielipide: Lakiin on kirjattava opettajamitoitus

Jarno Strengell

Peruskoulun 560 000 oppilaasta 105 000 oppilasta tarvitsi opiskeluun tehostettua tai erityistä tukea vuonna 2018, kertoo Tilastokeskus.

Pisa- tutkimuksessa suomalaisten nuorten lukutaito sekä matematiikan ja luonnontiedon taidot ovat huonontuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Opettajien ammattijärjestö kertoi viime vuonna, että kustakin ikäluokasta noin 8 000 nuorta osaa lukea huonommin kuin jatko-opinnot edellyttäisivät.

Jotta opettajan resurssit opettamiseen olisivat kohtuulliset, tulee lakiin tehdä opettajamitoitus.

Yhdellä opettajalla ei saisi olla yli kahtakymmentä vastuuoppilasta eikä oppitunnilla ryhmäkoko saisi ylittää pysyvästi yli kahdenkymmenen oppilaan määrää.

Tällä hetkellä osassa suomalaisissa peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ryhmäkoot ovat yli 25 oppilasta. Se vaikeuttaa opetusta, eikä riittävään yksilölliseen ohjaukseen ole aikaa.

Osa opiskelijoista selviää isoissa oppilasryhmissä, mutta yhä useampi ei. Saman aikaisesti luokkamuotoisen lähiopetuksen määrä vähenee ja itsenäisen etäopiskelun määrä lisääntyy, mikä lisää oppimisvaikeuksia ja huonontaa sosiaalisia taitoja.

Haasteita aiheuttaa myös se, ettei opinto-ohjaajiin, kuraattoreihin, kouluterveydenhoitajiin ja koulupsykologeihin ole kaikissa kunnissa riittävästi rahaa. Siksi oppilashuollolla ei ole tarpeeksi aikaa yksittäisen oppilaan ongelmien selvittelyyn.

Syrjäytyneitä nuoria on Suomessa jo 60 000.

Kelan tilastoissa alle 18-vuotiaiden masennuslääkkeiden käyttö on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Edellisellä hallituskaudella valtio leikkasi opetuksesta noin miljardi euroa. Nykyinen hallitus on luvannut lisärahoitusta perusopetukseen 180 miljoonaa euroa, lukiokoulutukseen 18 miljoonaa euroa ja ammatilliseen koulutukseen 80 miljoonaa euroa.

Lisäresurssit eivät ole riittäviä, mutta ne pitäisi kohdentaa ryhmäkokojen pienentämiseen.

Kirjoittaja on Mikkelin kaupunginvaltuutettu (sd) ja ammatillisen koulutuksen työntekijä

Keskustelu