Lukijalta: Lahden itsekkyys näkyi hyvinvointiyhtymän kokouksessa

professori Lahden, Martti Talja

Tämän lehden uutisessa (22.2.) kerrottiin Lahden kaupunginhallituksen erottaneen kolme Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokousedustajaa tehtävästään.

Perusteena oli kaupunginhallituksen määrittelemän kannan vastainen toiminta, kun yhtymäkokous päätti ensihoitopalvelun kustannusten uudesta jakotavasta.

Olin yksi erotetuista.

Pitkän pohdinnan jälkeen päädyin – kaupungin ohjeista huolimatta – äänestämään tyhjää asiasta päätettäessä. Lahtelaisena päättäjänä minusta Lahden kaupunginhallituksen ohje oli itsekäs ja maakunnan kuntia eriarvoistava.

Kyse on ensihoitopalvelun kuntakohtaisista jakoperusteista. Ensihoitoyksiköiden sijaintipaikka on määrittänyt 85-prosenttisesti kustannusten jaon kuntien kesken.

Kaupunginhallituksen ja yhtymäkokousedustajien kokouksessa toin esille Lahden kaupungin määräävän aseman väärinkäyttämisen vuodesta 2007 lähtien.

Vanha laskutapa käytti laskutuksen perusteena ajoneuvojen päivystyssijaintia. Sen mukaan Lahden ensihoitopalvelun kustannus asukasta kohden olisi tänä vuonna 34 euroa.

Kalleimman kunnan eli Sysmän laskutus olisi 171 euroa asukasta kohden.

Muita kalliita kuntia olisivat Hartola 120 euroa, Padasjoki 119 euroa, Iitti 96 euroa ja Asikkala 85 euroa. Hollolan laskutus olisi toiseksi matalin: 36 euroa asukasta kohden.

Missään muussa Suomen maakunnassa ei ajoneuvon sijainnilla ole merkitystä. Useimmissa sairaanhoitopiireissä jakoperusteena on ollut pelkkä asukasmäärä, tai asukasmäärä ja tehtävien määrä.

Kuntien edellyttämiä säästöjä etsiessään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän virkamiesten on noudatettava lakia, joka edellyttää yhdenvertaisuutta palvelujen järjestämisessä ja hinnoittelussa.

Virkamiehet esittivät uudeksi jakomalliksi asukas- ja tehtävämäärien yhdistämistä, eli valtakunnallisesti yleisesti käytettyä mallia.

Uuden laskutustavan mukaan kuntien laskutus tasapuolistui ja ääripäät ovat 42 ja 61 euroa asukasta kohden. Lahden kustannukseksi tuli 43 euroa asukasta kohden.

Kuntien väestörakenne ja sen mukainen palvelujen tarve näkyvät edelleen hintaeroina.

Yhtymähallitus oli yksimielisesti virkamiesten talousarvioesityksen takana ja esitti sitä yhtymäkokoukselle. Lahden kaupunginhallitus kuitenkin vastusti tätä esitystä ja oli ohjeistanut edustajansa sen mukaisesti. Lahden kanta kuitenkin hävisi yhtymäkokouksen äänestyksessä. Siihen ei yhtynyt yhtymäsopimuksen mukaista määrää muita kuntia.

On sääli, että meidän kaikkien kolmen päätös vastustaa kaupunginhallituksen kantaa meni siksi tavallaan hukkaan. Yhtymäkokouksen kannaksi jäi siis puolustamani tasavertaisempi laskutusmalli.

Suuri tarvitsee pieniä ja pienet suurta maakuntamme yhdenvertaiseen, tuloksekkaaseen ja oikeudenmukaiseen kehittämiseen.

Päijät-Häme oli ensimmäinen sairaanhoitopiiri, joka yhdisti päivystyksen ja pyörillä kotiin tai tapahtumapaikalle viedyn ensihoidon samaan päivystysyksikköön vuonna 2007. Tuolloin maakuntaan perustettiin Sosiaali- ja terveysyhtymää (PHSOTEY).

Vuosien varrella kentälle vietävien kiirepalveluiden kokonaisuuteen on yhdistetty kotona arviointia ja hoitamista.

Kotisairaalatoiminta, lääkärin/sairaanhoitajan käynti kotona ja arviointipalvelu numerossa 116 117 korvaavat perinteistä kiireellistä ensihoitoa tai käyntiä päivystyksessä.

Viime vuonna toteutettiin 190 000 kiireellistä hoitotapahtumaa potilaiden kotona tai sairaalassa. Kiireellisistä ensihoidon tehtävistä vain 60 prosenttia päätyi ensihoitoajoneuvolla kuljetukseen.

Kommentoi