Mielipide: Poliisin työ on entistä vaarallisempaa

Seppo Eskelinen

Suomen Poliisijärjestöjen liitto julkaisi viime viikolla laajan jäsenkyselynsä tulokset. Ne kertovat karua kieltä poliisin kenttätyössä jopa päivittäin kohtaamasta aggressiivisesta käyttäytymisestä, poliisin kunnioituksen puutteesta, jatkuvasta kiireestä ja resurssien riittämättömyydestä.

Poliisien tehtävämäärät ja tehtävien vaativuus ovat lisääntyneet, mutta tämä ei ole heijastunut rahoitukseen.

Jäsenkyselyn keskeinen vaatimus on poliisien määrän lisääminen. Hallitusohjelmaan onkin kirjattu, että vuoteen 2022 mennessä poliisien määrä nostetaan 7 500 tasolle. Poliisikoulutuksen aloituspaikkamäärät ovat olleet jo pitkään selkeästi alimitoitettuja.

Poliisien määrä on Suomessa kaiken kaikkiaan asukaslukuun suhteutettuna Euroopan alhaisimpia.

Kysely kertoo kovaa kieltään. Iso joukko pohtii alan vaihtoa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on sitoutunut poliisien määrän sekä koulutuspaikkojen lisäämiseen.

Oma haasteensa asettaa myös poliisityön houkuttelevuus, josta kyselykin kertoo kovaa kieltään. Alimiehityksen ohella työn raaistuminen, kovenevat asenteet poliiseja kohtaan sekä huumeiden lisääntyminen tekevät arkisesta poliisityöstä entistä kuormittavampaa.

Vastaava kehityskulku on nähtävissä myös muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja esimerkiksi ensihoitajien kohdalla.

Samaan aikaan alan vaihtoa pohtii iso joukko alalla työskenteleviä.

Poliisien havainnot työnsä luonteen muuttumisesta huonoon suuntaan on otettava vakavasti. Monelta osin kysymys on myös yhteiskunnan ilmapiirin muutoksesta ja ihmisten pahoinvoinnin lisääntymisestä.

Nämä ilmiöt oireilevat monin tavoin. Meidän on pystyttävä tarjoamaan entistä vahvemmin, varsinkin nuorille, kiinnekohtia elämään koulutukseen ja työllisyyteen panostamalla.

Poliisin lisäksi myös rajavartiolaitos ja tulli sen osana ovat tärkeässä osassa turvallisuuden takaamisessa. Poliisin ohella myös rajavartiolaitos painii resurssipulan kanssa ja onkin varoittanut, että ilman tason nostoa vaarana on sekä henkilöstöstä että kalustosta leikkaaminen. Se heijastuisi välittömästi niin valvonta- kuin muihinkin tehtäviin.

Ratkaisuja näihin esille nostettuihin ongelmiin onkin tuotava jo tämän vuoden lopussa annettavassa sisäisen turvallisuuden selonteossa.

Selonteon valmistelu on laitettava viipymättä täydellä teholla liikkeelle ja siinä tulee huomioida eri tekijät laajalla näkökulmalla sekä myös suunnattava katse tulevaisuuteen ja muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen.

Yhteisen turvallisuuden edistäminen on kuitenkin lopulta meidän kaikkien vastuulla.

Kirjoittaja on Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustaja (sd)

Poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja

Keskustelu