Lehdon yt-tuloksella ei vaikutuksia Hartolan tehtaaseen

Uudet koronapandemiasta johtuvat yt-neuvottelut henkilöstön lomauttamiseksi alkavat saman tien.

Lehto Groupin 20. helmikuuta päättyneet yt-neuvotteluilla ei ole suoria vaikutuksia Hartolan tehtaan toimintaan. Emmi Korhonen

Antti Kauppinen

Lehto Group tiedottaa, että 20. helmikuuta käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.

Päättyneiden yt-neuvottelujen tuloksena Lehto sulauttaa Hyvinvointitilat-palvelualueen osaksi kahta muuta palvelualuetta. Henkilöstöjohtaja Kaarle Törrönen kertoo, ettei neuvottelutuloksella ole vaikutuksia Lehdon Hartolan tehtaan toimintaan.

Neuvottelujen piirissä oli kaikkiaan noin 400 henkilöä, ja niissä saavutettiin 102 henkilötyövuoden säästöt, jotka toteutetaan 73 henkilön irtisanomisina, henkilöstön siirtoina sekä lomautuksina.

Lehto tiedotti myös käynnistävänsä saman tien uudet yt-neuvottelut mahdollisista lomautuksista. Tällä toimenpiteellä yhtiö varautuu muun muassa koronaviruspandemian aiheuttaman työtilanteen muutoksiin.

Neuvottelut koskevat kaikkia yhtiön noin 1200 työntekijää, ja niissä käsitellään pääasiassa mahdollisia lomautuksia sekä vuosilomien pitämisen ja lomarahan maksamiseen liittyviä käytäntöjä.

– Neuvottelut pyritään saaman päätökseen yhteisymmärryksessä mahdollisimman pian. Tässä auttaa osaltaan Suomen hallituksen linjaus yt-neuvotteluiden minimiajan lyhentymisestä viiteen päivään, toteaa Törrönen.

Yhtiön arvion mukaan pandemian aiheuttamat muutokset voivat liittyä mahdollisiin viiveisiin projektien käynnistymisessä sekä materiaalien ja alihankintaresurssien saatavuuteen liittyviin häiriöihin.

Keskustelu