Heinolan viranhaltijoille lisää valtaa poikkeusoloissa

Valtuustolla historiallinen sähköinen kokous. 32 valtuutettua osallistui päätöksentekoon etänä.

Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen korosti, että kaupunki on koronavirusepidemiassa niin avoin kuin mahdollista. Arkistokuva. Aku Isotalo

Taina Kivijärvi

Heinolan valtuuston ensimmäinen sähköinen kokous rullattiin maanantai-iltana läpi pienillä kommervenkeillä. Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien lisäksi salissa istui yhdeksän valtuutettua. 32 päättäjää osallistui kokoukseen etänä.

Pääosaan valtuustossa nousi koronapandemia. Valtuutetuille tuotiin kiireellisenä asiana kaupunginhallituksen aiemmin maanantaina käsittelemä asia, joka koski hallintosäännön tilapäisiä muutoksia poikkeusoloissa 1. huhtikuuta alkaen.

Tarkoituksena on delegoida toimielinten päätösvaltaa määräajaksi viranhaltijalle. Delegoitua toimivaltaa voidaan käyttää erityisesti asioissa, jotka edellyttävät nopeaa reagointia. Se vähentää myös kokouksia.

Muutos voidaan ottaa käyttöön kiireellisissä asioissa silloin, kun sitä ei pystytä toteuttamaan normaalin päätöksenteon keinoin.

– Jos päätös täytyy tehdä alle viikossa, se tehdään viranhaltijapäätöksenä, kaupunginjohtaja Jari Parkkonen täsmensi.

Valtiovallan ohjeistamista ja väestön terveyden suojaamiseksi välttämättömistä muutoksista palvelujen järjestämisessä päättää tarvittaessa lautakunnan sijaan toimialajohtaja tai kaupunginjohtaja.

Melkoinen digiloikka nopeasti toteutettuna.

Valtuuston puheenjohtaja Niina Varjo

Oikeus siirtää rahaa ja resursseja

Valtuusto muutti hallintosääntöä valmiuslain säännösten voimassaolon ajaksi siten, että kaupunginjohtaja voi siirtää määrärahaa tai resursseja toimialalta tai tehtävästä toiseen.

Aimo Bonden (kok.) kysyi, minkä suuruisista määrärahoista tällöin on kyse.

– Lähtökohtaisesti voidaan puhua jopa kuusinumeroisista luvuista, Parkkonen vastasi.

Määrärahat liittyvät pandemian hoitoon ja ihmisten terveyteen.

Juha Tähkänen (kok.) piti muutosta hyvänä.

– Tässä vaiheessa pitää olla nopeita liikkeitä, hän sanoi.

Kaupunginjohtaja Jari Parkkosen mukaan suurin haaste tulee olemaan se, että pahimmillaan 60 prosenttia väestöstä voi sairastua koronavirukseen samanaikaisesti.

– Myös henkilöstöstä voi olla samanaikaisesti pois 60 prosenttia. Lähipäivien suurin haaste onkin, miten henkilöstöä voidaan siirtää toimialalta toiselle, hän sanoi.

Parkkonen muistutti myös sosiaali- ja terveysalan henkilöstön jaksamisesta ja toimintakyvystä.

Kaupunginjohtaja loi koronakatsauksessaan kuitenkin uskoa, että tilanne pystytään hoitamaan, vaikka haasteita varmasti tulee.

Puheenjohtaja vetosi kuntalaisiin

Valtuuston puheenjohtaja Niina Varjo (kok.) vetosi kaikkiin kuntalaisiin ja kehotti ihmisiä noudattamaan annettuja ohjeita ja määräyksiä.

– Tässä asiassa tulee korostaa enemmän yksilön vastuuta kuin vapautta, hän tähdensi.

Varjo uskoi, että pandemiasta selvitään yhteisöllisyydellä.

Varjo sanoi sähköisen kokouksen onnistuneen teknisesti ja suuremmin kouluttamatta tosi hyvin.

Kun salista saatiin yksi häiriöääntä aiheuttanut tietokone tunnistettua ja hiljennettyä, äänet alkoivat kuulua kuten pitikin.

– Läsnäolon ilmoittaminen ja äänestyskin sujuivat loistavasti mikrofoneilla etänä. Melkoinen digiloikka nopeasti toteutettuna, Varjo sanoi.

Keskustelu