Tiina Kotila-Paaso rehtoriksi Hartolaan

Taina Kivijärvi

Hartolan kunnanhallitus valitsi maanantaina yksimielisesti Hartolan yhtenäiskoulun rehtoriksi kasvatustieteiden maisteri Tiina Kotila-Paason Hartolasta. Hän aloittaa virassaan 1. elokuuta.

Virkaa haki määräaikaan mennessä yhteensä 14 henkilöä. Haastatteluun valittiin kolme hakijaa.

Haastatteluryhmän mukaan Kotila-Paaso suoriutui haastattelun perusteella parhaiten ja hän täyttää kaikki vaadittavat kelpoisuusvaatimukset.

Lisäksi hänellä on tarvittava kokemus ja koulutus myös varhaiskasvatuksen johtajan tehtävään.

Hartolassa rehtori toimii yhtenäiskoulun toiminnasta vastaavana rehtorina. Lisäksi hän vastaa yhtenäiskoulun ja varhaiskasvatuksen johtamisesta osastopäällikkönä.

Rehtori toimii myös sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokousten asioiden valmistelijana ja esittelijänä.

Virka tuli avoimeksi, kun rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahti irtisanoutui tehtävästään siten, että virkasuhde päättyy elokuun lopussa.

Keskustelu