Heinolan lukioon valittiin 82 uutta opiskelijaa, Sysmään 16

Heinolan uuden lukion valmistuminen syksyksi 2021 on rehtori Johannes Rinkisen arvion mukaan voinut vaikuttaa jo nyt lukioon hakeneiden määrään. Taina Kivijärvi

Valinnat toisen asteen koulutuksiin julkaistiin torstaina.