Heinola tutkii asukkaiden liikkumistottumuksia

Heinolalaisia pyydetään arvioimaan, onko kotikaupungissa hyvä pyöräillä. Johanna Sarajärvi

Heinolan kaupunki tutkii asukkaiden liikkumistottumuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, miten asukkaat arjessaan liikkuvat ja millaisia haasteita he matkoillaan kohtaavat. Liikkumistutkimuksen tulokset ovat merkittävä tietolähde kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman laatimisessa.

Pyörällä liikkuvia heinolalaisia pyydetään arvioimaan, onko kotikaupungissa hyvä pyöräillä vai ei. Vastaajat voivat myös kertoa, miksi he haluavat pyöräillä tai onko olemassa jokin syy, minkä takia pyörän käyttö liikkumisvälineenä koetaan hankalaksi.

Kyselyssä on myös kartta, johon vastaajat voivat merkitä parannettavia paikkoja ja vaarallisia kohtia. Vastaajia pyydetään miettimään, onko jollakin tietyllä tieosuudella korjaustarvetta, pitäisikö reitin valaistusta tai esteettömyyttä parantaa tai tarvitaanko jonnekin uutta pyörätelinettä, pyöräkatosta, pyöränhuoltopistettä tai penkkiä.

Kysely on avoinna elokuun loppuun asti. Vastaamaan pääset täältä: app.maptionnaire.com/fi/8423/

Keskustelu