Heinolan Kailas-talo uuteen käsittelyyn – vaihtoehtona tilojen toteuttaminen Salpauksen kiinteistöllä

Kailas-talohanketta on valmisteltu pitkään, ja hanketta pidetään edelleen toiminnallisesti parhaana vaihtoehtona. Päärakennuksen kilpailutus oli tarkoitus aloittaa syksyllä. H&M Arkkitehdit

Heinolassa pitkälle valmisteltu Kailas-talohanke otetaan uuteen käsittelyyn kaupunginhallituksessa maanantaina. Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen on pyytänyt selvitystä siitä, voitaisiinko hankkeen tilaohjelmaan kuuluvat toimitilat toteuttaa Koulutuskeskus Salpauksen Heinolan kiinteistöllä.