Tukkijätkä muuttuu Heinolassa asuintaloksi, jonka lisäkerrokset on tarkoitus rakentaa puusta paikallista osaamista hyödyntäen

Kauppakatu 13 A:ta eli hotelli-ravintola Tukkijätkää koskeva asemakaavan muutos on vaiheessa, jossa kaavaluonnos on nähtävillä.