Hoitavaa taidetta Valolinnassa

Kari Ruotsalainen. Puupatsaat. Esa Arvekari

Taiteen merkitys terapiana korostuu kun tapahtuma- ja näyttelytoiminta on katkolla ja ihmisten liikkuminen vähäistä.