Kalanviljelylaitoksen aikataulu nopeutunee

Heinolaan kaavaillun kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesiluvan käsittely nopeutunee, koska hakija HTM Yhtiöt luopui omasta jätevedenpuhdistamosta ja ajatuksesta juoksuttaa jätevedet käsiteltyinä Kymijokeen.