Heinolan hyvinvointilautakunta ei käynnistäisi koulutoimintaa Lusissa

Heinolan hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, ettei Lusin koulua ja Lusissa toimivaa päiväkotiryhmää käynnistetä syksyllä 2021. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lautakunnan käsitellessä hyvinvointitoimialan talousarvioesitystä vuodelle 2021.