Heinolan valtuusto hyväksyi Hopeasilta 2 -mallin äänestysten ja neuvottelutauon jälkeen

Heinolan valtuusto päätti useiden äänestysten ja neuvottelutauon jälkeen, että Mäntylän asumispalveluita korvaavaksi palvelumalliksi valitaan Hopeasilta 2 -malli. Kaupunginjohtaja Jari Parkkosen esittämässä mallissa yksityinen toimija rakentaa kiinteistön, jonka kaupunki vuokraa omalle hoivatuotannolleen.