Tilapäinen valiokunta valmistelemaan Sysmän kunnanvaltuuston puheenjohtajiston erottamista

Sysmän valtuusto päätti äänin 13-8 asettaa tilapäisen valiokunnan, joka ryhtyy valmistelemaan valtuuston puheenjohtajiston erottamista. Syynä on epäluottamus valtuuston puheenjohtajaa Mika Järvistä (kok.) kohtaan.