Heinolan kaupunginhallitus äänesti Lusin koulun jatkosta

Virallinen esitys talousarviosta annetaan valtuustolle seuraavassa kokouksessa.

Lopullisen sanan Lusin koulun jatkosta sanoo Heinolan valtuusto. Ari Viuhko

Taina Kivijärvi

Heinolan kaupunginhallitus aloitti maanantaina vuoden 2021 talousarvion käsittelyn. Hallitus naputteli talousarvion suurin piirtein kasaan ja teki sinne täsmennyksiä ja lisäyksiä. Keskustelu talousarviosta jatkuu seuraavassa kokouksessa.

Kaikkiaan yli kuusi tuntia kestäneessä kokouksessa äänestettiin vain kerran. Äänestys koski Lusin koulun jatkoa. Äänin 5–4 hallitus lisäsi talousarvioon hyvinvointilautakunnan poistamat määrärahat.

Jorma Peltonen (kd.) esitti Kaija Järvisen (PaHe) kannattamana, että Lusin koulun, Lusissa toimivan päiväkotiryhmän ja esiopetuksen toiminnot käynnistetään Lusissa syksyllä 2021.

Peltosen esityksen mukaan hyvinvointilautakunnan poistamat määrärahat lisätään opetus- ja koulutuspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen budjettiin. Lisäksi maininnat koulun korjauksesta ja jatkosta sekä Kirkonkylän koulun Lusin toimipisteen toiminnan aloittamisesta 1.8.2021 lisätään talousarvioesitykseen.

Peltosen esitystä kannattivat Kaija Järvisen lisäksi Raili Hildèn (sd.), Jouko Rajajärvi (sd.), ja Timo Virtanen (kesk.). Vastaan äänestivät Sanna Karppinen (PaHe), Fuat Wafin (kok.), Ilkka Jaakkola (kok.) ja Kirsi Lehtimäki (sd.).

Hallitus lyö talousarvion kokonaisuudessaan purkkiin 9. marraskuuta, jolloin se antaa virallisen esityksensä valtuustolle.

Lopullisesti talousarviosta päättää valtuusto.

Keskustelu

Palvelut