Hartolan kunta tarjoaa liukuesteet yli 65-vuotiaille kuntalaisille

Hartolan kunta lahjoittaa liukuesteet yli 65-vuotiaille hartolalaisille. Maksuttomien liukuesteiden jakaminen liittyy Hartolan turvallisuussuunnitelmaan, jonka yhtenä tavoitteena on vähentää kaatumisia, tapaturmia ja onnettomuuksia. Liukuesteet kustannetaan testamenttivaroista.