Katso Päijät-Hämeessä voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset

Koronatestejä tehdään muun muassa Akuutti24:n testauskontissa Lahdessa. Lähihoitaja Jenna Virta ottaa koronanäytteen Myy Vainiolta, joka istuu äitinsä Roosa Mielosen sylissä. Katja Luoma

ESS

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on päättänyt useista koronarajoituksista. Rajoitustoimet koskevat myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän aluetta.

Tiettyjen korkean tartuntariskin asiakastilojen sulku jatkuu 28.4. asti. Alueella rajoitetaan kauppakeskusten yleisten oleskelutilojen käyttöä, pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. Myös sisäleikkipuistot ja -paikat ovat rajoituslistalla.

Sulkemissuositus koskee myös yleisiä saunoja, uimahalleja ja kylpylöitä, samoin tanssipaikkoja ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettäviä tiloja. Listalla ovat myös joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat.

Koronapandemiatilannetta arvioidaan päivittäin. Yhtymä ja alueellinen koronayhteistyöryhmä päättävät uusista rajoitustoimista.

Kaikki hyvinvointiyhtymän kunnat ovat koronaviruksen leviämisvaiheessa. Sosiaali- ja terveyspalvelut pyritään pitämään normaalisti toiminnassa koko alueella.

Suositukset ja rajoitukset Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella:

1. Yksityis- ja yleisötilaisuudet 

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan kuuteen ihmiseen. Perheen ulkopuolisia lähikontakteja suositellaan välttämään. Esimerkiksi perheiden välisiä tapaamisia on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisätiloissa, mikäli lähikontaktia ei voida välttää.

Koko yhtymän alueella kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kuusi henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita. Työyhteisöt voivat kuitenkin toimia turvajärjestelyin. Yleisötilaisuuksiin osallistumista on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää.

Kokoontumisrajoitukset eivät koske yhtiökokouksia ja muita vastaavia kokouksia. Aluehallintovirastot (avit) ilmoittivat asiasta 15.3., ja muuttivat yhteisesti tältä osin tulkintaansa kokoontumisrajoituksista eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun seurauksena.

2. Etätyö

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä suosittaa vahvasti etätyötä kaikissa tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi yhtymä suosittaa edistämään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

3. Kasvomaskisuositus

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät voi käyttää maskia terveydentilansa vuoksi. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kangasmaskeja kuntien jakelupisteissä.

Maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa: kouluissa kuudesluokkalaisista alkaen sekä yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joukkoliikenteessä, koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa ja lisäksi riskialueelta Suomeen saapuvilla matkustajilla heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan: kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa, kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa, konserttisaleissa, teattereissa, elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa, vanhempien pikaisilla vierailuilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa ja liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.

4. Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä. Yhtymä suosittelee tapaamista ulkona, jos se on mahdollista. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Lisäksi yhtymä suosittelee myös ottamaan kasvomaskin mukaan, kun vierailee sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä potilaana tai vieraana. Laajemmat vierailuohjeet: Palveluasumisen vierailuohje 15.2.2021 ja yhtymän sairaaloiden vierailuohje.

5. Oppilaitokset

Päijät-Hämeen alueellinen koronayhteistyöryhmä suosittaa, että yläkoulujen opetus palaa lähiopetukseen maanantaista 12. huhtikuuta alkaen. Lahden kaupungin yläkouluissa yhteistyöryhmä suosittaa lähi- ja etäopetusta yhdistelevän hybridimallin käyttöä. Samoin Lahden toisen asteen oppilaitoksille suositellaan hybridimallin mukaista opetusta. Hybridijärjestelyä koskeva suositus on tällä hetkellä voimassa huhtikuun ajan. 

Alakoulun 1.–6. luokat ovat olleet tähänkin saakka lähiopetuksessa, eikä siihen järjestelyyn tule muutoksia.

Maskisuositus on voimassa kuudesluokkalaisista alkaen. Koulujen maskisuositus koskee koko henkilökuntaa. Kunnat tarjoavat maskit kouluille.

6. Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Ravintolat on ruuan ulosmyyntiä lukuun ottamatta suljettu 18.4. asti. Yleisölle avoimet kahvilat, ruokaravintolat, baarit ja yökerhot suljetaan. Sulku ei koske ruokaloita ja henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki ulkopuolisille asiakkaille.

7. Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Tartuntatautilaki lisää velvoitteita yleisölle avoimien tilojen ja asiakastilojen hallinnoijille sekä liikennöijille. Kaikissa asiakastiloissa tulee olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä, olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset, sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi sekä tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö velvoitetaan järjestämään siten, että lähikontakti on mahdollista välttää. Päätökset kohdistuvat sisätiloihin, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattuihin ulkotiloihin, joita käytetään samanaikaisesti yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Esimerkiksi odotustiloissa istumapaikkojen välin tulee olla 2 metriä.

Tartuntatautilain mukaisesti kuljetuspalvelun tarjoajat velvoitetaan päätöksellä rajoittamaan matkustajamäärää enintään puoleen siitä suurimmasta matkustajamäärästä, joka on sallittua ottaa liikennevälineeseen. Päätös koskee vain liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön samanaikaiseen kuljetukseen.

Tartuntatautilain perusteella voidaan sulkea erilaisia tiloja, mikäli terveydenhuollon toimintakyky uhkaa vaarantua. Tässä vaiheessa alueen epidemia ei vielä vaaranna terveydenhuollon toimintakykyä laissa tarkoitetulla tavalla. Tilannetta kuitenkin seurataan päivittäin. Uudet tartuntatautilain pykälät tulivat voimaan 22. helmikuuta.

8. Julkiset tilat

Suljetaan yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta kuitenkin turvataan välttämättömät palvelut ja asiointi sekä mahdollistetaan vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattu harrastustoiminta. Mikäli tiloja pidetään erityisestä syystä auki, on niissä noudatettava lähikontaktien välttämistä. Kansalaisopistojen ryhmätoiminta on keskeytetty.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. Kaupungit ovat määritelleet välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki. Pääsääntöisesti kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, alle 12-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastusten vuoroja lukuun ottamatta, on suljettu.

Kirjastot pysyvät auki rajoitustoimenpitein. Kirjastossa käynti rajataan korkeintaan 15 minuutin asioimiseksi. Nuorisotilat voivat olla avoinna alle 18-vuotiaille niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontaktia toisiinsa.

9. Harrastus- ja ryhmätoiminta

Sisällä tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Myös ulkona tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta, jossa turvavälejä ei voida toteuttaa, keskeytetään. Tarkoitus ei ole rajoittaa niitä ulkoilmassa olevia enintään 6 hengen ryhmäharrastuksia, joissa turvavälit toteutuvat aidosti. Aikuisten ryhmillä tarkoitetaan 20 vuotta täyttäneitä osallistujia. Ammattimainen urheilu ei ole tässä tarkoitettua harrastustoimintaa. Mihinkään liikuntapaikkaan ei saa tulla oireisena.

Kuntosalit ja muut yksityiset liikuntapaikat suositellaan suljettaviksi lukuun ottamatta vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneille tarkoitettua liikuntaa. Uimahallit palvelevat rajoitetusti eli ne ovat auki vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden harrasteryhmille ja koululaisryhmille sekä henkilöille, joiden kuntoutumiselle tai toimintakyvyn ylläpitämiselle allasliikunta on välttämätöntä. Lasten ja nuorten ryhmäliikunnassa on noudatettava ryhmäharrastusten suosituksia. Aikuisten ryhmäliikunta on tauolla. Riskiryhmiin kuuluvien uimahallivuorot ovat eri aikaan kuin muiden ryhmien. Uimahallien asiakasmäärää rajoitetaan tarvittaessa siten, että turvallisuusohjeet toteutuvat.

Hyvinvointiyhtymä suosittelee edelleen jokaista toimijaa parantamaan terveysturvallisuutta. Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia: ryhmien sekoittamista vähennetään, halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään, sisääntuloa porrastetaan, ryhmien kokoa pienennetään, turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä, harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos, osa harrastuksista toteutetaan etänä ja harjoitusten sisältöä muutetaan.

Vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta suositetaan keskeytettäväksi 30.4. saakka. Tätä nuorempien lasten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden.

Lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuva harrastusryhmien toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita: harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen, vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden harrastuksissa ryhmäkokoja ei rajoiteta, toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä, ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle, kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana, toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi, harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin.

Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa, ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä, harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin (alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä) ja kaikessa toiminnassa harrastustilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain täysin välttämättömään käyttöön.

10. Matkustaminen

Yhtymä kehottaa noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos on välttämätöntä matkustaa muille epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheen alueille kuten pääkaupunkiseudulle. THL suosittelee, että matkustamista vältetään kokonaan Brasiliaan, Portugaliin, Britanniaan, Irlantiin ja Etelä-Afrikkaan koronavirusmuunnosten vuoksi. Myös kaikkea muuta matkustamista ulkomaille pitäisi rajoittaa vain välttämättömään. Ulkomailta palaaville matkustajille suositellaan omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia, jota voi lyhentää kahdella testillä. Ensimmäinen testi otetaan lentokentällä ja toinen aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Testituloksia odotettaessa täytyy pysyä omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassa. Jos molempien testien tulos on negatiivinen omaehtoisen karanteenin voi keskeyttää.

11. Karanteeniajat

Omaehtoinen ja tartuntatautilääkärin määräämä oireettoman lähikontaktin karanteeni on 14 vuorokauden mittainen. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on vähintään 10 vuorokautta. Ennen eristyksen loppua sairastuneen tulee olla oireeton kahden päivän ajan. Samassa taloudessa asuvien karanteeni on 14 vuorokautta.

12. Koronavilkku

Yhtymä suosittelee Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voidaan yhdessä estää koronaviruksen leviämistä.

Katso ohjevideo ja kuvat, kuinka kasvomaski eli suu- ja nenäsuojain puetaan ja kuinka sitä käytetään oikein

Koronayhteistyöryhmä arvioi alueen koronatilannetta sekä suositusten ja rajoitusten tarvetta seuraavan kerran maanantaina 19. huhtikuuta.

Päivitetty lasten ja nuorten sisäharrastustoiminnan osalta 1.2. kello 22.50. Päivitetty kauttaaltaan 18.1. kello 19.07. uusilla tiedoilla rajoituksista, jotka jatkuvat 15.2. saakka. Päivitetty 8.2. kello 17.10, Lahden ja Hollolan toisen asteen oppilaitokset voivat halutessaan palata lähiopetukseen 16. helmikuuta alkaen. Päivitetty jälleen 22.2. koronayhteistyöryhmän suosituksilla ja tiedolla tartuntatautilain muutoksista. Päivitetty kauttaaltaan 1.3. koronayhteistyöryhmän suosituksilla ja 3.3. avin uusilla rajoituksilla. Päivitetty 11.3. kauttaaltaan. Päivitetty kauttaaltaan 16.3. Päivitetty koronayhteistyöryhmän suosituksilla 23.3 ja 7.4. Päivitetty 9.4. ja 12.4.

Kommentoi

Palvelut