Yli 900 heinolalaista vastasi kiusaamiskyselyyn – ensi viikolla keskustellaan, miten ilmiötä voidaan ehkäistä

Yksi tapa kiusata on sulkea joku ryhmän ulkopuolelle. Tällaisia kokemuksia oli myös kyselyyn vastanneilla. Katja Juurikko

Heinolan oppilas- ja opiskeluhuollon kiusaamiseen liittyvään kyselyyn vastasi 963 heinolalaista, joista puolet kertoi tulleensa kiusatuksi jossakin elämänvaiheessa. Kaikille kaupunkilaisille avoimessa kyselyssä pyydettiin kertomaan ilmiöön liittyviä omakohtaisia kokemuksia ja ajatuksia. Vastauksista saatua tietoa käytetään kiusaamisen vastaisen työn kehittämiseen.